Velkommen til
Det Nationale Plastikcenter

Viden om plastik til borgere, det offentlige og erhvervslivet

Det Nationale Plastikcenter er etableret med det formål at styrke samarbejde og viden om bæredygtig brug af plastik blandt organisationer, virksomheder og borgere i Danmark.


Her på siden kan du læse mere om:

Plastikkens livscyklus, fakta om plastik og hvordan man kan mindske miljøbelastningen fra plastik.

ikon råvarer
Råvarer

Plastik stammer fra olie, gas eller biomasse. Der findes mange typer plastik med forskellige egenskaber, og ofte møder man begreber som ’biobaseret’ eller ’bionedbrydeligt’, som kan skabe forvirring. Vidste du f.eks. at biobaseret plastik ikke nødvendigvis betyder, at plastikken er bionedbrydelig? Og at fossilt-baseret plastik godt kan være bionedbrydeligt?

Bliv klogere på plastik her på siden.

ikon råvarer
Råvarer
ikon produktion
Produktion og design

Der findes både lovgivning, frivillige guides og miljømærker, som virksomheder skal eller kan anvende, når de udvikler og markedsfører nye produkter af plastik, eller som indeholder plastik. Lovgivningen angiver minimumskravene, mens guidelines og miljømærker giver virksomhederne en mulighed for at gøre en ekstra indsats for bæredygtigt design.

Designet af et plastikprodukt har stor indflydelse på om – eller hvordan – et produkt kan genbruges eller genanvendes.

ikon produktion
Produktion og design

Det er allerede i designfasen, at det bliver afgjort om et produkt kan genbruges og genanvendes.

Miljøpåvirkningen fra plastik i produkter reguleres af lovgivning, der angiver minimumskrav.

ikon salg
Køb

Når du vælger mellem et plastikprodukt og et produkt af et alternativt materiale, skal du være opmærksom på, at der er miljømæssige omkostninger forbundet med produktion af alle produkter, uanset materiale. Som forbruger kan man mindske miljøbelastningen fra plastik – og andre produkter – ved at træffe bevidste valg, når du køber, bruger og kasserer plastikprodukter.

Plastik findes i en lang række af produkter, som vi omgiver os med i vores hverdag – også i produkter, du måske ikke havde forestillet dig.

ikon salg
Køb

Indsatser inden for grønne indkøb:

  • Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb
  • Forum for Bæredygtige Indkøb
  • Den Ansvarlige Indkøber.
ikon brug
Brug og genbrug

Ved brug af plastik er den største miljøbelastning udledning af mikroplastik. 99% af den mikroplastik, som findes i miljøet, opstår ved nedslidning fra større stykker plastik. Den primære kilde til mikroplastik er dæk, som står for 60% af udledningen af mikroplastik til miljøet.

Når man bruger plastikprodukter korrekt og sørger for at genbruge eller genanvende plastik, reduceres miljøbelastningen ved brug mest muligt.

ikon brug
Brug og genbrug

Miljøpåvirkning:
Den primære miljøbelastning fra plastik i brug er udledning af mikroplastik.

99 %
af al mikroplastik opstår ved nedslidning af større plastikstykker.

Den primære kilde til mikroplastik er dæk, som står for 60% af udledningen.

ikon genbrug
Affald og genanvendelse

I Danmark genererer hver husstand årligt 50 kg plastikaffald. Plastikaffald udgør en vigtig ressource, når det bliver indsamlet, sorteret og genanvendt til nye produkter. Genanvendes plastikken ikke, udgør plastikaffald et stort problem – især hvis det ender i naturen og skader miljøet og dyrelivet.

Nye regler for indsamling af plastikaffald skal sikre mere ensartet sortering og indsamling på tværs af landet for at sikre mere genanvendelse af plastikaffald.

ikon genbrug
Affald og genanvendelse

Mærkning af plastik:
Varer indpakket i plastikemballage er typisk mærket med hvilken plastiktype, som emballagen er lavet af. Mærkningen kan anvendes for bedre sortering og bortskaffelse.

Nyheder fra Det Nationale Plastikcenter

Modtag nyheder om plastik