Velkommen til
Det Nationale Plastikcenter

Viden om plastik til borgere, det offentlige og erhvervslivet

Det Nationale Plastikcenter er etableret med det formål at styrke samarbejde og viden om bæredygtig brug af plastik blandt organisationer, virksomheder og borgere i Danmark.


Her på siden kan du læse mere om:

Plastikkens livscyklus, fakta om plastik og hvordan man kan mindske miljøbelastningen fra plastik.

ikon råvarer

Borger
Råvarer

Læs mere om:

 • Plastiktyper og anvendelse
 • Genbrugsplastik
 • Bioplastik

Plastik stammer fra olie, gas eller biomasse. Der findes mange typer plastik med forskellige egenskaber. Læs om de vigtigste her.

ikon råvarer

Offentlig & Erhverv
Råvarer

Læs mere om:

 • Plastiktyper og egenskaber
 • Bioplastik

Al plastik består af polymerer. Men der er stor forskel på plastiktypers egenskaber, og hvad de kan anvendes til. Bliv klogere på plastiktyperne.

ikon produktion

Borger
Produktion og design

Læs mere om:

 • Hvordan det allerede i designfasen bliver afgjort om et produkt kan genbruges eller genanvendes.

Der findes både lovgivning, frivillig guidelines og miljømærker, som virksomhederne skal eller kan anvende, når de udvikler og markedsfører nye produkter.

ikon produktion

Offentlig & Erhverv
Produktion og design

Læs mere om:

 • Miljør- og kvalitetsmærker
 • Lovgivning og guidelines
 • Støtte til projekter

Det er allerede i designfasen, at det bliver afgjort om et produkt kan genbruges og genanvendes.

Miljøpåvirkningen fra plastik i produkter reguleres af lovgivning, der angiver minimumskrav.

ikon salg

Borger
Køb

Læs mere om:

 • Plasstikrigtige indkøb
 • Mærkning af plastikprodukter
 • Ting der indeholder plastik

Plastikemballage i Danmark årligt

177tons plastikemballage

ikon salg

Offentlig & Erhverv
Køb

Læs mere om:

 • Hvordan en grøn og bæredygtig indkøbspolitik kan minimere miljøbelastningen fra plastik og fremme en bæredygtig produktion.

Indsatser inden for grønne indkøb:

 • Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb
 • Forum for Bæredygtige Indkøb
 • Den Ansvarlige Indkøber.
ikon brug

Borger
Brug og genbrug

Miljøpåvirkning:
Den primære miljøbelastning fra plastik i brug er udledning af mikroplast.

99 %
af al mikroplast opstår ved nedslidning af større plastikstykker.

Den primære kilde til mikroplast er dæk, som står for 60% af udledningen.

ikon brug

Offentlig & Erhverv
Brug og genbrug

Læs mere om:

 • Mikroplastik
 • Guide til mindre plastik fra events
 • Forretningsmodeller for genbrugsemballage
 • Spørgsmål og svar om bæreposer

Miljøpåvirkning:
Den primære miljøbelastning fra plastik i brug er udledning af mikroplastik.

99 %
af al mikroplastik opstår ved nedslidning af større plastikstykker.

Den primære kilde til mikroplastik er dæk, som står for 60% af udledningen.

ikon genbrug

Borger
Affald og genanvendelse

Læs mere om:

 • Sortering
 • Genanvendelse
 • Bionedbrydelig plastik
 • Mikroplastik

Plastikaffald i tal:
Plastikaffald pr. husstand:

50 kg. plastik pr. år

ikon genbrug

Offentlig & Erhverv
Affald og genanvendelse

Læs mere om:

 • Sortering
 • Affaldshierarkiet
 • Krav om genanvendelse

Mærkning af plastik:
Varer indpakket i plastikemballage er typisk mærket med hvilken plastiktype, som emballagen er lavet af. Mærkningen kan anvendes for bedre sortering og bortskaffelse.

Nyheder fra Det Nationale Plastikcenter