Om Det Nationale Plastikcenter

Det Nationale Plastikcenter er etableret med det formål at styrke samarbejde og viden om bæredygtig brug af plastik blandt organisationer, virksomheder og borgere i Danmark.

Hvem er vi?

Det Nationale Plastikcenter er forankret i Miljøstyrelsen i Odense. Centret består af en gruppe dedikerede faglige medarbejdere med bred viden inden for polymerkemi, bioplastik, emballage, affald og livcyklusvurdering.

Det Nationale Plastikcenter kan trække på alle medarbejdere i Miljøstyrelsen efter behov. Grundlaget for Det Nationale Plastikcenters arbejde er en politisk enighed fra januar 2019.

Se ”Enighed om samarbejdet om at nedbringe plastikforurening og fremme en cirkulær plastikøkonomi” 

Hvad laver vi?

Det Nationale Plastikcenter skal være samlingspunkt for den danske plastikindsats. Det gør vi bl.a. ved at:

  • sætte gang i værdikædesamarbejder og oplyse og vejlede virksomheder i cirkulært plastikforbrug
  • opbygge viden om plastik og formidle til borgere og virksomheder
  • kortlægge barrierer for genbrug og genanvendelse af plastik i Danmark
  • understøtte udviklingen af designmanualer for plastik, så plastikprodukter designes til genbrug og genanvendelse
  • bidrage til udvikling og etablering af fælles europæiske designmanualer

Arbejdsprogram 2022

Afsluttede projekter

Hvordan kan I bidrage?

Borgere og virksomheder er altid velkomne til at bidrage med ideer og viden vedrørende plastik til Det Nationale Plastikcenter.

Borgere og virksomheder kan også blive inddraget i håndteringen af de forskellige initiativer fra den politiske aftale. Det kan være igennem en møderække med forskellige aktører eller ved udbud af analyseopgaver til udvalgte tilbudsgivere eller igennem udbud.dk og EU-udbud jf. udbudsreglerne.

Når en opgave er udbudt, vil den fremgå 2 steder:

Alle virksomheder kan i fri konkurrence byde på løsning af en udbudt opgave på udbud.dk.

I særlige tilfælde kan borgere også søge om midler til udvalgte aktiviteter; f.eks. fra tilskud til indsamling på de danske strande.