Det Nationale Plastikcenter: Nye nationale retningslinjer for indsamling og sortering af plastikaffald

Nye regler skal sikre, at vi genanvender mere plastik ved at sortere og indsamle mere ensartet på tværs af landet. For at gøre det nemmere for kommuner, affaldsselskaber og virksomheder, har Miljøstyrelsen udarbejdet to vejledninger.

Affaldsbekendtgørelsen er blevet revideret, og kravene til sortering og indsamling af plastikaffald er blevet skærpet.

To vejledninger fra Miljøstyrelsen uddyber retningslinjerne, som skal sikre mere ensartet sortering og indsamling fra både husholdninger og erhverv på tværs af landet, så man møder de samme krav derhjemme, på arbejde og i sommerhus.

Ordningerne for indsamling af plastikaffald har hidtil varieret meget i de forskellige kommuner, så de nye regler vil påvirke kommunerne forskelligt.

Eksempler på ændringer

  • Sort plastik må komme i spanden
    Sorteringskriterierne lægger op til, at farven for plastikaffaldet ikke har betydning for, om affaldet skal i spanden med plastikaffald. I nogle kommuner har retningslinjerne ellers hidtil været, at sort plastik skulle smides ud med restaffaldet.
  • Hård og blød plastik skal sammen
    Hidtil er det ikke alle kommuner, som har indsamlet både hård og blød plastik fra husholdningerne, men det vil der fremover blive lavet om på.
  • Plastik sammen med mad- og drikkekartoner
    Etableringen af nye ordninger for andre fraktioner kan få betydning for indsamlingen af plastik. Eksempelvis gør affaldsbekendtgørelsen det muligt at indsamle plastik sammen med mad- og drikkekartoner og evt. metal i samme beholder med henblik på en efterfølgende sortering, f.eks. for at minimere antallet af beholdere på matriklen ved parcelhuse. Derfor kan der også fremover opleves lidt variation i, hvilke fraktioner som må blive indsamlet i samme beholder på tværs af boligtyper og kommuner. Her hjælpes borgerne på vej af de fælles piktogrammer, som fremadrettet skal vise, hvad affaldsbeholdere på tværs af landet må indeholde

To vejledninger

Miljøstyrelsen har udarbejdet to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald. Du kan læse mere om de to vejledninger herunder:

Hvornår sker det?

Kommunerne skal som udgangspunkt sørge for at der er etableret ordninger for indsamling af husholdningsaffald som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav senest d. 1. juli 2021. Kommunen kan dog om nødvendigt søge dispensation fra denne frist. Der kan maksimalt gives dispensation til den 31. december 2022.

Fristen, for at erhverv skal sortere husholdningslignende affald efter samme retningslinjer som borgerne, er også først d. 31. december 2022.

Kommuner, der i dag indsamler metal, glas og hård plastik i samme ordning, skal udfase denne ordning senest d. 1. januar 2025.