Lovgivning

De rammer, der regulerer, hvordan vi til daglig kan producere, bruge og genbruge plastik, består af love, strategier og initiativer, som er formuleret enten på europæisk, nationalt eller kommunalt plan. I de næste afsnit er nogle af de vigtigste love og strategier listet op.

EU-regler for kemiske stoffer og produkter