Regler om bæreposer

Nogle typer bæreposer er forbudt at udlevere, og nogle skal man tage mindst 4 kr. for. Få hjælp til at finde rundt i reglerne som virksomhed.

Den 1. januar 2021 trådte de nuværende regler om bæreposer i miljøbeskyttelsesloven og emballagebekendtgørelsen i kraft.

Med de nye regler er der indført et forbud mod gratis udlevering af visse typer bæreposer og et totalforbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer.

Bæreposer omfattet af forbud mod gratis udlevering

Fra 1. januar 2021 må følgende bæreposer ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter:

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tykkere end 30 mikrometer (f.eks. almindelige bæreposer i supermarkeder)
  • Bæreposer af plastik uden hank, der er tykkere end 30 mikrometer
  • Bæreposer med hank af andre materialer end plastik

Bæreposer omfattet af et totalforbud mod udlevering

Fra 1. januar 2021 må følgende tynde plastikbæreposer hverken udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter:

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. knitreposer)
  • Bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. afrivningsposer)

Undtaget fra totalforbuddet er dog bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er undtaget, idet poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspil (typisk til frugt og grønt i supermarkeder).

Regler for bæreposer skal fremme cirkulær økonomi

Reglerne er målrettet den voksende produktion af plastikaffald og udledning heraf i miljøet, samt fremme af en cirkulær økonomi, hvor design og produktion understøtter muligheden for genbrug, reparation og genanvendelse.

Minimumsprisen forventes at medføre, at forbrugeren i højere grad tager stilling til, om det er nødvendigt at købe en ny bærepose i stedet for at genbruge en allerede indkøbt pose.

Formålet er dermed at fremme genbrug, at reducere ressourceforbrug og forebygge affald.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en omfattende liste over spørgsmål og svar om de nye regler om bæreposer.

FAQ om bæreposer

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over spørgsmål og svar om de nye regler om bæreposer.

Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret nedenfor, kan du kontakte plastikviden@mst.dk.

Indledende spørgsmål

Definitioner

Salg og udlevering af bæreposer – generelt

Bæreposer af plastik

Bæreposer af andre materialer end plastik

Minimumspris

Salgssteder for varer eller produkter

Forsendelsesemballage