Sådan køber du ind plastikrigtigt

Som forbruger kan du handle miljøbevidst ved at vælge produkter, der indeholder genanvendt plastik. Du kan også forsøge at genbruge mere.

3 gode råd

 1. Genbrug mere
  I stedet for at smide dit ødelagte, slidte eller gamle plastikprodukt ud, kan du overveje, om det kan repareres, sælges eller gives til en genbrugsbutik. På den måde kan du selv eller en anden få glæde af produktet igen.
 2. Vælg produkter, som indeholder genanvendt plastik
  Ved at gå efter miljømærkede produkter, mindsker du miljøbelastningen.
  Læs om mærkning af plastikprodukter
 3. Husk at sortere plastik til genanvendelse
  Hvis dit plastikprodukt ikke kan repareres eller genbruges, kan du sortere det til genanvendelse.
  Læs guide til at sortere plastikaffald

Produktvalg

Når du som forbruger vælger mellem et plastikprodukt og et produkt af et alternativt materiale, skal du være opmærksom på, at der er miljømæssige omkostninger forbundet med produktion af alle produkter, uanset materialer.

Eksempelvis er det miljømæssigt mere belastende at udvinde råaluminium til drikkevareemballage, end det er at producere plastik. Miljøbelastningen afhænger også af længden af brugsfasen og mulighed for genanvendelse efter endt brug.

Gode råd til at mindske miljøbelastningen

Du kan mindske miljøbelastningen fra plastik – og fra andre produkter – ved at træffe bevidste valg, når du køber, bruger og kasserer plastikprodukter.

Se vores gode råd til forskellige typer produkter her.

Krav til markedsføring af plastikprodukter

Efter markedsføringsloven må virksomheder ikke anvende urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af produkter af plastik eller andre materialer.

Virksomhederne må heller ikke handle i strid med god markedsføringsskik.

Hensigten er, at forbrugerne skal kunne stole på de oplysninger, som virksomhederne giver om produkter.

Læs mere om krav til markedsføring hos Forbrugerombudsmanden

Der er forskel på genbrug og genanvendelse

Genbrug

Hvis f.eks. et elektronikprodukt, som ofte indeholder plastik, fortsat er funktionelt, kan det genbruges og dermed forlænge produktets levetid.

Der skelnes mellem forberedelse til genbrug og direkte genbrug. Der er tale om direkte genbrug, når produkter sælges eller gives videre uden først at have været indsamlet som affald. Produkter til direkte genbrug må håndteres af alle, mens affald, der skal gøres klar til genbrug, skal håndteres af virksomheden selv eller af en affaldsbehandler.

Genanvendelse

Hvis du sorterer dit plastikaffald fra og afleverer det f.eks. på den kommunale genbrugsstation, bliver det indsamlet til genanvendelse. Genanvendelse er, når plastikken afsættes til produktion af nye produkter.