Plastik i tal

Produktion og forbrug af plastik er steget enormt siden begyndelsen omkring 1950. I dag produceres over 300 mio. ton plastik om året på verdensplan.

Global udviklingen i plastikproduktion

Den globale produktion af plastik er steget fra stort set ingenting i 1950 til ca. 32 mio. tons i 1973 og op til 335 mio. tons i 2016.

Kilde: McKinsey, 2019

Hvad sker der med plastikaffald i Danmark?

I Danmark produceres der årligt 350.000 ton plastikaffald (2016), hvor den største del går til forbrænding.

Kilde: McKinsey, 2019

Genanvendelse af plastik

Andelen af emballageplastik, der indsamles til genanvendelse:

*Tallet for genanvendelse i 2018 er faldet, hvilket primært skyldes ændret beregningsmetode. Kilde: Affaldsstatistik 2019, MST

Genanvendt plastik er godt for klimaregnskabet

Genanvender vi 1 kg plastik, kommer der ca. 2,2 kg CO2 mindre ud i atmosfæren.

De 2,2 kg gælder for Polypropylen (PP), Kilde: Dansk Affaldsminimering

Mængder af affald fra husholdninger i Danmark

De danske husholdninger producerer i alt 3.482.500 ton affald om året (ikke kun plastik). Affaldet bliver behandlet på denne måde:

Kilde: Affaldsstatistik 2019, MST

Mængder af plastikaffald i Danmark

Indsamlet kildesorteret plastikaffald i 2017 (nyeste tal) fordelt på emballageplastik, øvrigt plastik og PVC.

Kilde: Affaldsstatistik 2017, MST

Eksport af plastikaffald

Eksport er en delmængde af den samlede mængde plastikaffald i Danmark. Vi eksporterede i 2019:

Kilde: Affaldsstatistik 2019, MST

Import af plastikaffald

Danmark importerer også plastikaffald som en del af forbrændingsegnet affald til energiproduktion. I 2019 importerede vi:

Kilde: Affaldsstatistik 2019, MST