Sektorsamarbejder for cirkulær brug af plastik

For at nedbringe CO2 udledningen har byggeri-, landbrugs- og restaurationssektoren alle indgået samarbejdsaftaler med Det Nationale Plastikcenter for at fremme mere cirkulær brug af plastik. Få indblik i arbejdet her

I sommeren 2020 udkom regeringen med en Klimaplan for en cirkulær økonomi og grøn affaldssektor. Klimaplanen sætter konkrete mål, bl.a. om udsortering af plastik fra restaffaldet, der går til forbrænding.

Læs "Klimaplan for en cirkulær økonomi og grøn affaldssektor"

For at arbejde hen imod målene har det Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen igangsat en række sektorsamarbejder. Fokus er at fremme genbrug og genanvendelse af plastik igennem aktivt samarbejde i værdikæden, udover de konkrete mål om udsortering af plastik i landbrugs- og byggesektoren.

Initiativet udspringer af Plastikhandlingsplanen.

Læs mere om sektorsamarbejde i Plastikhandlingsplanen.

Samarbejde mellem tre sektorer og Miljøstyrelsen

Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen har indgået samarbejdsaftaler med hovedorganisationer inden for følgende sektorer:

  • Landbrug
  • Byggeri
  • Restauration

Hvert af sektorsamarbejderne har tilknyttet et sekretariat, der er placeret hos en af hovedorganisationerne inden for hver sektor.

Det er igennem sekretariaterne, at det daglige samarbejde foregår mellem sektoren og Det Nationale Plastikcenter.

Mål for sektorsamarbejderne