Tak for ingenting.... i naturen

Naturen skal være natur - ikke en skraldespand. Med indblik i adfærd skal en ny kampagne mindske affald smidt i naturen. Følg med i arbejdet her.

Mere end 90 % af danskerne mener, at det er forkert at smide affald.
Alligevel smider og efterlader folk affald. Det har direkte indflydelse på naturen og er med til at ødelægge naturoplevelsen. Samtidig er det også et dyrt problem.

Det er skønnet, at der bruges op mod 500 mio. kr. årligt på oprydning efter henkastet affald i Danmark.

Tre ministerier – ét budskab

Det Nationale Plastikcenter i regi af Miljøstyrelsen, arbejder sammen med Vejdirektoratet og Søværnskommandoen under den fælles kampagne: Tak for ingenting… i naturen.

Helt konkret udføres kampagnen mellem 2021-2022 af de tre styrelser. Under det fælles budskab lancerede styrelserne hver især deres egne indsatser.

Kampagnen blev lanceret d. 7 januar 2021 ved de tre ministre: Se videoen: "Tak for ingenting ... i naturen" på YouTube

Om Miljøstyrelsens kampagne

Miljøstyrelsens indsats har med afsæt i initiativ 10 i Plastikhandlingsplanen som formål at reducere og forebygge affald i naturen. Der arbejdes med to fokusområder.

De to fokusområder er:

  1. SkraldeSafari - affaldsindsamlinger med børn og unge
    Er lanceret d. 22. september 2021. Målgruppen er lærere, pædagoger, ledere frivillige m.fl. Målet er at skabe et koncept, der kan bidrage til at flere børn og unge lærer om betydningen af efterladt affald og deltager i affaldsindsamlinger.

    Læs mere om SkraldeSafari
  2. Indsats om affald i den bynære natur
    Indsatsen lanceres i 2022. Målgruppen er kommuner og take away-forhandlere, der kan benytte indsatsen til at kommunikere til borgere og forbrugere. Målet er at undgå, at borgerne og forbrugerne smider affald i den bynære natur.

    Læs mere om indsatsen om affald i den bynære natur

Frem mod lanceringen arbejder Miljøstyrelsen med at kortlægge og forstå adfærd og udvikle kommunikative greb gennem involvering af interessenter og småskalaforsøg.

Gennem analyser af adfærd skabes forandringer i praksis

Miljøstyrelsens kampagne tager afsæt i adfærdsdesign som grundlæggende metode.

Begge indsatser under Tak for ingenting… i naturen arbejder ud fra metoder, der giver forståelse for, hvordan forskellige aspekter af psykologi, kan ændre vaner og sociale normer og dermed motivere til en ønsket adfærd.

Du kan læse mere om andres erfaringer med adfærdsdesign i kampagner om henkastet affald, i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 2126 kortlægning af kampagner.