Mikroplastik

Nogle plastikprodukter kan i brugsfasen belaste miljøet ved udledning af mikroplastik.

Mikroplastik er plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter (½ centimeter) i diameter. Den årlige mikroplastikudledning til miljøet i Danmark er beregnet til 5.500-13.900 ton.

  • Primær mikroplastik
    Når mikroplastik produceres og tilsættes produkter bevidst, f.eks. maling eller kosmetiske produkter som skrubbecreme.
  • Sekundær mikroplastik
    Når mikroplastikken er slidt af større plastikstykker.

Primær mikroplastik udgør ca. 1 % af den samlede mængde mikroplastik, der udledes til vandmiljøet. 99 % kommer således fra mikroplastik, der er slidt af større plastikstykker.

Miljøstyrelsen har udført en teoretisk kortlægning af kilderne til mikroplastik, og den viser, at de største kilder til mikroplastik er slid fra:

Gode råd til at mindske miljøbelastningen

Du kan mindske miljøbelastningen fra mikroplast – og fra andre produkter – ved at træffe bevidste valg, når du køber, bruger og kasserer plastikprodukter.

Se vores gode råd til forskellige typer produkter her.