Fra plastikaffald til nye produkter

Følg plastikkens vej fra affald til genanvendelse som råvare i nye produkter

Når plastik bliver sorteret i husstande eller virksomheder, er det første skridt til, at det kan genanvendes til nye produkter. Mulighederne for anvendelse af den sorterede plastik er i høj grad afhængig af ensartetheden efter sortering.

Det sorterede plastik indsamles fra hustandende gennem de kommunale indsamlingsordninger eller på genbrugsstationen.

Private virksomheder skal selv sørge for, at en væsentlig andel af deres kildesorterede plastikaffald forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Sorteringsanlæg sorterer plastik i flere typer

På sorteringsanlæggene sorteres den indsamlede plastik i flere plastiktyper. De hyppigst forekommende plastiktyper som PE, PP og PET sendes direkte videre til genanvendelse.

Det meste plastik fra husholdningerne sendes p.t. til yderligere sortering og oparbejdning i udlandet (f.eks. Tyskland).

Plastik indsamlet fra husholdninger afsættes typisk som en blandet fraktion til videre sortering, om end der findes en række muligheder for afsætning til primær grovsortering i Danmark. Markedet for blandet plastik fra husholdninger er i øjeblikket presset, fordi man betaler for at komme af med fraktionen.

Øvrig plastik, der ikke sorteres til genanvendelse, forbrændes med energiudnyttelse.

Sådan foregår sortering på sorteringsanlæg

På sorteringsanlægget sker der en række ting med plastikken:

 • Frasortering af urenheder
 • Vask og tørring, der fjerner f.eks. madrester, jord og etiketter
 • Sortering af blød/hård plastik
 • Sortering i plastiktyper
 • Sorteringsanlæg anvender også manuel sortering til udsortering af større urenheder

Metoder til automatisk sortering af plastik

Automatisk sortering af plastik sker primært ved to teknologier:

 1. Densitetssortering
  Adskiller plastiktyperne på baggrund af deres massefylde. Densitetssorteringen er god, hvis man ønsker at adskille plastiktyper, som har meget forskellig massefylde. Dette kan f.eks. være PP (0,95 g/cm3) og PET (1,38 g/cm3), som kan adskilles i rent vand, fordi den ene type flyder, og den anden synker. Modsat er det mere besværligt at adskille PP og PE (0,88 – 0,96 g/cm3) via densitetssortering, da disse har næsten samme massefylde og begge vil flyde i rent vand.
 2. NIR (Nær Infrarød)
  Sorterer plastiktyperne efter farve og type. NIR-sortering udnytter, at de forskellige plastiktyper og farver reflekterer lys forskelligt og således kan adskilles optisk. NIR-teknologien er udfordret af, at sorte materialer ikke reflekterer lys og derfor ikke kan genkendes. Det er derfor for nuværende besværligt at udsortere f.eks. sorte kødbakker ved hjælp af NIR.

Bearbejdning af genanvendt plastik

Den indsamlede plastik bliver ned delt i små stykker for at blive brugt som råvarer i nye produkter.

Den videre oparbejdning (genanvendelsen) efter sortering afhænger af den efterfølgende anvendelse af plastikken. Oparbejdningen kan bl.a. bestå i at forbedre mekaniske egenskaber som f.eks. styrke, hårdhed og ubøjelighed eller tilsætte farve.

Typer af plastikgenanvendelse

Der er forskellige muligheder for at genanvende plastik:

 • Lukket kredsløb – høj kvalitet
  Der findes eksempler på lukkede genanvendelseskredsløb, som f.eks. pantsystemet, hvor PET-flasker indsamles og bliver til nye PET-flasker. Derudover har plastikaffald fra industrien en højere grad af genanvendelse end plastik fra husholdninger, da det ofte er renere og mere ensartet.
 • Blandet plastik - varierende kvalitet
  Plastik fremstilles i forskellige kvaliteter afhængig af, hvad det skal anvendes til. F.eks. stilles der højere krav til plastik til fødevareemballager end til havemøbler og vejkegler. Dette betyder, at hvis det ikke er muligt at adskille plastikprodukter i sorteringsprocessen, så vil anvendelsesmulighederne for det genanvendte plastik være begrænset af sammensætningen og farven. Reelt betyder det, at genanvendt plastik ofte ender i en lavere produktkategori end det produkt, det stammer fra, og at det er nødvendigt at farve det.
 • Sammensat plastik – svært at genanvende
  Plastik, der sidder sammen med andre slags plastik kaldes laminat, mens plastik der er kombineret med metal, pap, glas og andre materialer kaldes komposit. Disse to typer er sværere at genanvende, fordi materialerne først skal adskilles. Det er f.eks. lettere at tage polstringen ud af en pude end at skille en mælkekarton ad.