Forskellige produkter i plastikaffald gør det vanskeligt at genanvende

Genanvendelse af plastik giver mulighed for store miljøgevinster. Plastikaffald fra husholdninger er dog en meget forskelligartet ressource, som består af flere forskellige plastiktyper samt et utal af forskellige produkter med forskellige farver, anvendelsesområder og materialesammensætninger. Det er alt sammen med til at vanskeliggøre genanvendelsen.

Følgende er et bidrag fra DTU Miljø på baggrund af resultaterne i et afsluttet Ph.d. studie og afspejler derfor ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens synspunkter.

Forskellige typer plastik skal adskilles

De forskellige plastiktyper i husholdningsaffaldet kan ikke genanvendes sammen, da deres kemiske opbygning er forskellige. Kildesorteret plastikaffald bliver derfor mekanisk sorteret ved hjælp af maskiner, der kan identificere, hvilken type plast de forskellige affaldsprodukter er lavet af. Herefter sendes de enkelte plastiktyper så til genanvendelse separat. I det følgende benyttes polyetylen (PE) og polypropylen (PP), der er de mest anvendte i Europa, som eksempler på ovenstående.

Forskellige produktegenskaber nedsætter kvaliteten

Separering i de enkelte plastiktyper er dog ikke tilstrækkelig til at sikre genanvendelse i høj kvalitet, da hver plastiktype består af mange forskellige slags produkter med mange forskellige egenskaber. Dette er særligt udpræget for plastiktypen PP, hvor en PP bakke kan være produceret på en anden måde og med andre egenskaber end en PP flaske. Når de to PP produkter omsmeltes kan eksempelvis smelteegenskaberne være meget forskellige. Når plastprodukterne genanvendes sammen, får den nye plast dermed smelteegenskaber “midt imellem”, hvilket ikke egner sig til produktion af hverken en ny bakke, flaske, eller emballageprodukter i det hele taget. Selv inden for en så snæver produktgruppe som bakker til frugt og grønt, viser det sig, at bakkerne kan være produceret på så forskellige måder, at genanvendelse til nye bakker ikke er mulig, selv hvis bakkerne håndteres separat.

Figur: Mulig genanvendelse af PE og PP plastikaffald

Ensretning af design og materialevalg er nødvendig

For at højne kvaliteten i genanvendelsen af plastik, og sikre at plastikemballagen kan genanvendes til ny emballage, er det nødvendigt med større ensretning af designvalg, plastmaterialerne egenskaber, og valg af plastiktyper i produkterne. Dette sker til en vis grad allerede for produkter lavet af PE plastik. Over 80 % af de hårde PE produkter, som udsorteres til genanvendelse, består nemlig af flasker eller dunke, der er produceret efter samme “opskrift”. Dette gør det muligt at genanvende hård PE affald til nye flasker eller dunke, i modsætning til situationen for PP affaldet. Dog kan blandet PE affald ikke genanvendes til fødevareemballage, da det vil kræve separat håndtering af fødevareemballagen (se mere her).

Ovenstående er baseret på artiklen ”Closing the loop for PET, PE and PP waste from households: Influence of material properties and product design for plastic recycling”.