FAQ om engangsplastikdirektivet

Fra 3. juli 2021 kommer der restriktioner for markedsførelse og krav om mærkning af visse produkter i engangsplastik. Få hjælp til at finde rundt i reglerne som virksomhed.

Miljøministeriet har udarbejdet en liste over de hyppigst stillede spørgsmål ifm. EU's engangsplastikdirektiv.

Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret nedenfor, kan du finde mere information i Kommissionens guidelines eller kontakte Det Nationale Plastikcenter.

Oversættelsesfejl i den danske sprogversion af mærkningsforordningen

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at den danske sprogversion af Kommissionens forordning (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2151), der fastsætter harmoniserede specifikationer for mærkning, indeholder en oversættelsesfejl i bilag IV under punkt 4, litra c, i), om trykt mærkning på drikkebægre af plast.

Oversættelsesfejlen indebærer, at der i den danske sprogversion står, at ”mærkningen printes i en af følgende farver”. Ved en fejl fremgår det ikke, at det er mærkningens ramme/kant/kontur, der skal printes i en af de pågældende farver og ikke selve mærkningen.

I overensstemmelse med gældende EU-retspraksis fortolker Miljøstyrelsen bestemmelsen i lyset af de andre sprogversioner, hvoraf det fremgår, at det er rammen/kanten/konturen, der skal printes i en af de specificerede farver.

Miljøstyrelsen kan oplyse, at Kommissionen er blevet underrettet om fejloversættelsen.

Definitioner mm.

Markedsføring

Mærkning

Udvidet producentansvar og oprydningsansvar

Produktkrav

Forbrugsreduktion

Fiskeredskaber