Det skal du vide om Engangsplastikdirektivet

Med engangsplastikdirektivet indføres der nye regler og krav for visse engangsplastikprodukter og fiskeredskaber. Se, hvad det kan betyde for din virksomhed.

I 2019 trådte EU's direktiv om reduktion af visse engangsplastikprodukters miljøpåvirkning formelt i kraft. Danmark har siden arbejdet med at implementere EU-lovgivningen i national lovgivning.

De nye regler får betydning for virksomheder, der producerer og markedsfører produkter i engangsplastik – og alternativer til dem.

Formål med direktivet

Direktivet skal minimere mængden af engangsplastik, som ender i naturen og havmiljøet. Det retter sig mod produkter, der hyppigst er fundet på strande. Samtidig skal direktivet fremme anvendelsen af produkter, der egner sig til at blive genbrugt og genanvendt.

Det er forud for udarbejdelse af direktivet vurderet, at plastik udgør 80-85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald. Heraf udgør engangsplastik 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %.

Modtag nyheder om plastik

Datoer for ikrafttrædelse

Direktivet har forskellige ikrafttrædelsesdatoer. Disse datoer vil også gælde for virksomheder i Danmark:

 • 3. juli 2021: Restriktioner for markedsføring og mærkningskrav
 • 5. januar 2023: Udvidet producentansvar for tobaksvarer
 • 3. juli 2024: Produktkrav
 • 31. december 2024: Udvidet producentansvar

Se bekendtgørelsen om forbud mod markedsføring og om mærkning.

Få svar på dine spørgsmål

De oftest stillede spørgsmål om direktivet er samlet i en FAQ, der opdateres løbende.

Se FAQ om engangsplastikdirektivet

Liste over nye regler for forskellige plastikprodukter

Nedenfor ses, hvordan direktivet påvirker de enkelte engangsplastikprodukter.

Produkt
Forbrugsreduktion
Restriktion af markedsførelse
Produktkrav
Mærkningskrav
Udvidet producentansvar
Særskilt indsamling
Oplysningstiltag
Balloner
 
 
 
 
X**
 
X**
Ballonpinde
 
X**
 
 
 
 
 
Bestik
 
X
 
 
 
 
 
Drikkebægre
 X
X*
 
X
X
 
X
Drikkeflasker
 
 
X***
 
 
X
 
Drikkevarebeholdere
 
X*
 
 
X***
 
X***
Fiskeredskaber
 
 
 
 
X
 
 
Fødevarebeholdere
 X
X*
 
 
X
 
X
Hygiejnebind mm.
 
 
 
X
 
 
X
Indpakningsposer og folier
 
 
 
 
X
 
X
Letvægtsbæreposer
 
 
 
 
X
 
X
Produkter af oxo-nedbrydeligt plastik
 
 X
 
 
 
 
 
Rørepinde
 
 X
 
 
 
 
 
Sugerør
 
 X
 
 
 
 
 
Tallerkner
 
 X
 
 
 
 
 
Tobaksvarer med filtre  og filtre
 
 
 
X
X
 
X
Vatpinde
 
 X
 
 
 
 
 
Vådservietter
 
 
 
X**
X**
 
 X**
* markedsføringsforbud gælder kun drikkebægre, drikkevarebeholdere og fødevarebeholdere til takeaway i EPS.
** undtagen til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere.
*** kapacitet på op til tre liter, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder kapsler og låg til disse, og kompositemballage til drikkevarer, herunder kapsler og låg til disse, men ikke drikkevarebeholdere af glas eller metal, der har kapsler og låg af plast.

Herunder kan du se, hvad det konkret betyder for jeres produkter. For yderligere beskrivelse henvises til engangsplastikdirektivet.

 • Formål: Reduktion i forbruget af en række produkter i engangsplastik
 • Hvornår: Senest 2026
 • Berørte aktører: Reduktionen skal i først omgang opnås gennem et sektorsamarbejde mellem Miljøstyrelsen og restaurationsbranchen

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at man i 2026 opnår en ambitiøs og varig reduktion af forbruget af:

Danmark har med "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fastsat et mål om 50 % reduktion af drikkebægre og fødevarebeholdere i 2026.

 • Drikkebægre, herunder kapsler og låg til disse
 • Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, som
  a) er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller som takeaway
  b) typisk fortæres fra beholderen, og
  C) er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning såsom stegning, kogning eller opvarmning,
  herunder fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, eller andre måltider, som er klar til umiddelbar fortæring, undtagen drikkevarebeholdere, tallerkener og indpakningsposer og -folier indeholdende fødevarer.
 • Formål: Reducere mængden af engangsplastik der ender i havmiljøet
 • Hvornår: 3. juli 2021
 • Berørte aktører: Producenter og brugere vil opleve at skulle substituere visse engangsprodukter i plastik med øvrige materialer eller helt undlade at bruge produktet fremover

Markedsføringen af følgende engangsplastikprodukter forbydes 3. juli 2021:

 • Ballonpinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere, herunder mekanismerne til sådanne pinde
 • Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)
 • Drikkebægre af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.
 • Drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse
 • Fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, som
  a. er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller som takeaway
  b. typisk fortæres fra beholderen, og
  c. er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning såsom stegning, kogning eller opvarmning,
  herunder fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, eller andre måltider, som er klar til umiddelbar fortæring, undtagen drikkevarebeholdere, tallerkener og indpakningsposer og -folier indeholdende fødevarer
 • Produkter af oxo-nedbrydeligt plastik
 • Rørepinde til drikkevarer
 • Sugerør (undtagen hvis de er omfattet af direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF)
 • Tallerkener
 • Vatpinde, undtagen hvis de er omfattet af Rådets direktiv 90/385/EØF (1) eller Rådets direktiv 93/42/EØF (2)
 • Formål: At sikre at låg indsamles til genanvendelse samme med flasker og beholder til drikkevarer samt at øge mængden af genanvendt plast i nye drikkeflasker og –beholdere.
 • Hvornår: Indhold af 25% genanvendt materiale fra 2025 og krav til låg fra 3. juli 2024
 • Berørte aktører: Producenter af drikkevarebeholder og drikkeflasker

Det skal sikres, at drikkevarebeholdere med en kapacitet på op til tre liter kun må markedsføres, hvis kapslerne og lågene forbliver fastgjort til beholderne under produktets planlagte brugsfase.
Det gælder for beholdere til væske såsom drikkeflasker, herunder kapsler og låg til disse, og kompositemballage, så som kartoner, til drikkevarer, herunder kapsler og låg til disse.

Drikkeflasker primært fremstillet af polyethylenterephtalat (PET) skal fra 2025 indeholde mindst 25 % genanvendt plastik, og 30 % genanvendt plastik i 2030.

Dette vil blive beregnet som et gennemsnit for alle PET-flasker, der markedsføres på den pågældende medlemsstats område.

Produktkravet omfatter ikke:
a) Drikkevarebeholdere af glas eller metal, der har kapsler og låg af plastik
b) Drikkevarebeholdere, der er beregnet og anvendes til fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i artikel 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (3), som er i flydende form.

 • Formål: Oplyse forbrugeren om korrekt bortskaffelse og reducere mængden af henkastet affald
 • Hvornår: 3. juli 2021
 • Berørte aktører: Producenter og importører af visse engangsplastikprodukter

Disse markedsførte engangsplastikprodukter skal fra 3. juli 2021 have en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning på emballagen eller på selve produktet:

 • Drikkebægre
 • Hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre til tamponer
 • Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer
 • Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug.

Mærkningen skal oplyse forbrugerne om følgende:
a. hensigtsmæssige affaldshåndteringsmuligheder for produktet eller affaldsbortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt i overensstemmelse med affaldshierarkiet, og
b. tilstedeværelsen af plastik i produktet og den deraf følgende negative miljøpåvirkning fra henkastet affald eller andre uhensigtsmæssige former for affaldsbortskaffelse af produktet.

 • Formål: Tilskynde til innovation og føre til udvikling af bæredygtige alternativer
 • Hvornår: 31. december, dog 5. januar 2023 for tobaksprodukter med filtre og filtre
 • Berørte aktører: Producenterne af engangsplastprodukter skal afholde udgifter til oplysningstiltag, indsamling af affald og oprydning af henkastet affald

Der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for følgende engangsprodukter:

 • Drikkevarebeholdere med en kapacitet på op til tre liter såsom drikkeflasker, herunder kapsler og låg til disse, og kompositemballage, så som kartoner, til drikkevarer, herunder kapsler og låg til disse, men ikke drikkevarebeholdere af glas eller metal, der har kapsler og låg af plast
 • Drikkebægre, herunder kapsler og låg til disse
 • Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, som
  a. er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller som takeaway
  b. typisk fortæres fra beholderen, og
  c. er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning såsom stegning, kogning eller opvarmning,
  herunder fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood eller andre måltider, som er klar til umiddelbar fortæring, undtagen drikkevarebeholdere, tallerkener og indpakningsposer og -folier indeholdende fødevarer.
 • Indpakningsposer og -folier, der er fremstillet af fleksibelt materiale indeholdende fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra indpakningsposen eller -folien uden yderligere tilberedning
 • Letvægtsplastikbæreposer som defineret i artikel 3, nr. 1c), i direktiv 94/62/EF
 • Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug
 • Balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig brug og anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere
 • Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer.
 • Fiskeredskaber indeholdende plastik
 • Formål: Sikre, at drikkeflasker indsamles til genanvendelse
 • Hvornår: Fra 2025
 • Berørte aktører: Medlemsstaterne skal sikre, at der etableres en særskilt indsamling

Der sikres særskilt indsamling til genanvendelse af:

 • Drikkeflasker med en kapacitet på op til tre liter, herunder kapsler og låg til disse, dog ikke:
  a) drikkeflasker af glas eller metal med kapsler og låg af plast;
  b) drikkeflasker, der er beregnet og anvendes til fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i artikel 2, litra g), i forordning (EU) nr. 609/2013, der er i flydende form.

Således at der senest i 2025 sikres, at 77 % indsamles til genanvendelse og 90 % i 2029.

Målene kan opnås ved, at:
a) Indføre returpantsystemer
b) Fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar

 • Formål: At oplyse om konsekvenser ved henkastning af affald
 • Hvornår: Ikke fastlagt
 • Berørte aktører: Oplysningstiltag finansieres af producenterne gennem det udvidede producentansvar

Der skal træffes foranstaltninger for at oplyse forbrugerne og fremme ansvarlig forbrugeradfærd med henblik på at reducere henkastet affald.

Oplysningstiltag skal træffes for følgende produkter:

 • Balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig brug og anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere
 • Drikkevarebeholdere med en kapacitet på op til tre liter såsom drikkeflasker, herunder kapsler og låg til disse, og kompositemballage, så som kartoner, til drikkevarer, herunder kapsler og låg til disse, men ikke drikkevarebeholdere af glas eller metal, der har kapsler og låg af plast
 • Drikkebægre, herunder kapsler og låg til disse
 • Fiskeredskaber
 • Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, som
  a) er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller som takeaway
  b) typisk fortæres fra beholderen, og
  c) er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning såsom stegning, kogning eller opvarmning,
  herunder fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood eller andre måltider, som er klar til umiddelbar fortæring, undtagen drikkevarebeholdere, tallerkener og indpakningsposer og -folier indeholdende fødevarer
 • Hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre til tamponer
 • Indpakningsposer og -folier, der er fremstillet af fleksibelt materiale indeholdende fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra indpakningsposen eller -folien uden yderligere tilberedning
 • Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer
 • Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug
 • Letvægtsplastbæreposer som defineret i artikel 3, nr. 1c), i direktiv 94/62/EF

Oplysningstiltag skal omfatte:

 • tilgængelige genbrugelige alternativer, genbrugssystemer og affaldshåndteringsmuligheder for disse engangsplastikprodukter og for fiskeredskaber, der indeholder plastik, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF
 • belastning på miljøet, navnlig på havmiljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse af disse engangsplastikprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plastik, medfører, og
 • konsekvenserne af uhensigtsmæssige former for affaldsbortskaffelse af disse engangsplastikprodukter for kloaknettet.