Krav om genanvendelse af plastik

I fremtiden skal der genanvendes meget mere plastik - og producenterne får ansvar for at det sker

I Danmark produceres der årligt ca. 340.000 tons plastikaffald i husholdninger og virksomheder.

En relativt stor del af denne mængde er plastikemballageaffald, og det er ikke mindst dette anvendelsesområde, som EU og regeringen med nye bestræbelser har fokus på at ændre. Målet er at reducere udledning af CO2 og spild af ressourcer ved at fastholde egnede plastikmaterialer i et cirkulært kredsløb, dvs. ved genbrug og genanvendelse, og udfase materialer, som ikke egner sig til dette, som f.eks. kompositmaterialer. Endelig vil man skabe basis for en adfærdsændring.

Mere plastikemballage – og højere genanvendelse

Forsyningen i Danmark af plastikemballager steg i perioden 2014-2017 fra 187.000 til 201.000 tons, svarende til en stigning på 7,5 %. I samme periode steg indsamlingen af plastik til genanvendelse fra 57.635 ton til 83.833 ton, hvilket er en stigning på 45 %.

Læs mere i Miljøstyrelsens kortlægning af emballagemængder

Med de nugældende EU-krav opfylder Danmark sin forpligtigelse for genanvendelse af plastikemballage, idet vi med en indsamling på 84.000 tons og en forsyning på 201.000 tons i 2017, opnår en genanvendelsesgrad på 42 %, som skal sammenholdes med målsætningen om, at mindst 22,5 % af plastikemballagerne skal genanvendes.

Krav om reel genanvendelse på vej

I sit seneste direktiv for Emballage og emballageaffald (2018/852), lægger EU dog vægt på at "forebygge produktion af emballageaffald og fremme genbrug, genvinding og andre former for genanvendelse af emballageaffald i stedet for endelig bortskaffelse". Derfor stiller man også krav om at medlemslandene skal genanvende 50 % af plastikemballageaffaldet i 2025, og der er vel og mærke tale om reel genanvendelse.

Dermed har Danmark en del at indhente. Miljøstyrelsens årlige affaldsstatistik er endnu ikke baseret på de nye EU-målsætninger, hvor genanvendelsesgraden opgøres ud fra den reelt genanvendte mængde i stedet for mængden af affald indsamlet til genanvendelse. Fra ministeriets side anslås det, at den nuværende danske genanvendelsesgrad kun ville være omkring halvt så stor, hvis den var udregnet efter de kommende regler.

Designkrav og producentansvar skal øge genanvendelsen

Et af de kommende tiltag, som skal bidrage til, at den danske genanvendelsesgrad kan blive hævet væsentligt, er at få skabt fælles europæiske krav til design og produktion af plastikprodukter, så de egner sig til genbrug og genanvendelse. Derudover vil man fra dansk side arbejde for, at der i EU laves kvalitetsstandarder for genanvendt plastik for at fremme høj kvalitet i genanvendelsen af plastik og øge andelen af genanvendt plastik i nye produkter.

Derudover vil der fra 1. januar 2025 blive indført et udvidet producentansvar for emballager, der skal fremme miljørigtigt design af emballager, herunder plastikemballager, samt sikre at emballage genbruges og genanvendes.

Udvidet pantsystem bidrager til genanvendelse

Endvidere udvides det bestående pant- og retursystem umiddelbart med juice- og saftflasker, herunder naturligvis plastikflasker. I 2019 afleverede danskerne 1,4 mia. flasker og dåser, hvoraf 50 procent var plastikflasker (svarende til knap 700 mio. stk) retur til Dansk Retursystem, som ejes af bryggerierne og er et non-profit selskab. Juice- og saftflaskerne vil bidrage med yderligere 52 mio. emballager om året til genanvendelse.

Læs mere i Dansk Retursystems Årsrapport 2019