Affaldshierarkiet guider til miljørigtig håndtering af plastik

Affaldshierarkiet angiver, hvordan I som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når I skal håndtere og behandle plastikaffald.

Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og ved behandling af plastikaffald skal I derfor overveje, om det kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, går I videre til anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Dette princip fremgår af affaldshierarkiet:

Affaldshierarkiet