FAQ om bæreposer

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over spørgsmål og svar om de nye regler om bæreposer.

Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret nedenfor, kan du kontakte Obfuscated Email.

Indledende spørgsmål

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for miljøbeskyttelseslovens § 51 a og emballagebekendtgørelsens § 12. Henvendelser om tilsynsforhold kan rettes til Obfuscated Email og alternativt Obfuscated Email.

Definitioner

En bærepose er i miljøbeskyttelsesloven og emballagebekendtgørelsen defineret som en pose, der kan benyttes til at bære varer i, eller som benyttes som gavepose m.v.

En mikrometer (’μm’) er en tusindedel af en millimeter.

Et salgssted for varer eller produkter er i miljøbeskyttelsesloven defineret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 3, nr. 3, litra a og b, hvorefter et salgssted anses for at være ethvert ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag.

I den henseende anses bl.a. supermarkeder, magasiner, discountbutikker, specialbutikker, postordrefirmaer, webshops, kiosker og grønthandlere for at være omfattet af anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens § 51 a og emballagebekendtgørelsens § 12 (minimumspris).

Ved minimumspris forstås den pris, der som minimum skal opkræves af den, der modtager bæreposen. Minimumsprisen fremgår af emballagebekendtgørelsens § 12 og udgør 4 kr. pr. bærepose. Det skal bemærkes, at der er tale om en mindstepris, hvorfor det er tilladt at opkræve en højere pris end 4 kr. pr. bærepose.

Salg og udlevering af bæreposer – generelt

Bæreposer uden hank af andre materialer end plastik må udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, idet denne type bærepose ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1. Bæreposer af denne type er f.eks. papirposer uden hank eller bomuldsposer uden hank.

Bæreposer af plastik uden hank med en vægtykkelse under 15 mikrometer må også udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 4. Disse bæreposer er undtaget fra totalforbuddet mod tynde plastikbæreposer i miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 3, idet bæreposerne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspil (anvendes f.eks. til frugt og grønt i supermarkeder).

Bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse under 30 mikrometer må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 3. Disse poser kaldes ofte ’knitreposer’ og har været anvendt hos bl.a. grønthandlere, slagtere og takeaway-restauranter som pizzarier og grillbarer.

Undtaget fra totalforbuddet ovenfor er dog bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er undtaget, idet poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild (anvendes f.eks. til frugt og grønt i supermarkeder).

Nej. Minimumsprisen på 4 kr. pr. bærepose, jf. emballagebekendtgørelsens § 12 gælder ved udlevering, uanset om bæreposen udleveres i en købssituation eller ej.

Ja – f.eks. hvis der er tale om en bærepose med hank (f.eks. papirspose med hank) indeholdende varer, som kunden selv kan tage i butikken, men posen i princippet blot er forpakket af butikken, er der tale om udlevering af en bærepose omfattet af reglerne.

Ja. En bærepose er i miljøbeskyttelsesloven og emballagebekendtgørelsen defineret som en pose, der kan benyttes til at bære varer i, eller som benyttes som gavepose m.v.

Bæreposer af plastik

De bæreposer, der er omfattet af et totalforbud mod udlevering, er bæreposer af plastik med og uden hank, der er tyndere end 30 mikrometer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 3. Disse bæreposer går ofte under betegnelsen ”knitreposer”.

Bemærk dog, at bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer, ikke er omfattet af totalforbuddet ovenfor, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 4. Disse bæreposer bruges bl.a. ofte til frugt og grønt i supermarkeder.

Nej. Forbuddet mod gratis udlevering af tykke plastikbæreposer (tykkere end 30 mikrometer), jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 2, gælder uanset om plastikbæreposen er produceret med ny eller genanvendt plast eller bioplast. Forbuddet mod gratis udlevering gælder også for plastikbæreposer, der er af bionedbrydeligt materiale.

Læs mere om bioplast

For at reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 51 a og emballagebekendtgørelsens § 12 finder anvendelse, skal der være tale om bæreposer. De bæreposer, der er omfattet af bestemmelserne er bæreposer, der kan benyttes til at bære varer i, eller som benyttes som gavepose m.v.

Hvorvidt en cellofanpose har karakter af en bærepose i overensstemmelse med ovenstående eller har karakter af primæremballage vil afhænge af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Miljøstyrelsen finder dog, at cellofan ofte bruges som primæremballage til indpakning af produkter, men at cellofanposer vil være omfattet af reglerne, såfremt de kan benyttes til at bære varer i, eller benyttes som gavepose m.v.

Almindelige affaldsposer, fryseposer, hundeposer og øvrige rulleposer er som udgangspunkt ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a. Dog vil disse poser være omfattet af bestemmelserne i § 51 a, hvis de udleveres enkeltvis som en bærepose på salgssteder for varer eller produkter. Det afgørende er dermed ikke plastikposens art, men derimod under hvilke omstændigheder og med hvilket formål, den udleveres.

Nej. Det er fra den 1. januar 2021 ikke længere tilladt at udlevere bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse under 30 mikrometer på salgssteder for varer eller produkter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 3.

Undtaget fra totalforbuddet ovenfor er dog bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er undtaget, idet poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild (anvendes f.eks. til frugt og grønt i supermarkeder).

Bæreposer af andre materialer end plastik

Det er tilladt at udlevere papirbæreposer uden hank gratis og mod betaling. Baggrunden er, at bæreposer uden hank af andre materialer end plastik (f.eks. papir) er hverken omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a eller emballagebekendtgørelsens § 12.

Hvis den udleverede papirbærepose er uden hank, vil den kunne udleveres gratis eller mod betaling. Hvis papirbæreposen er med hank, vil den ikke kunne udleveres gratis, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1. Udlevering vil forudsætte, at der opkræves en minimumspris på 4 kr. pr. bærepose, jf. emballagebekendtgørelsens § 12.

Hvis der er tale om en sæk, der er uden hank og er af andre materialer end plastik (f.eks. bomuld), som udleveres som en bærepose på et salgssted for varer eller produkter, vil den ikke være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1. Det er derfor tilladt at udlevere den gratis.

Minimumspris

Bæreposer med hank af andre materialer end plastik og bæreposer af plastik med og uden hank, der er tykkere end 30 mikrometer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1 og 2, er omfattet af kravet om en minimumspris på 4 kr. pr. pose, jf. emballagebekendtgørelsens § 12

Minimumsprisen på 4 kr. pr. pose er inklusiv moms. Det betyder, at dén pris, der som minimum skal opkræves af modtageren af bæreposen, er 4 kr. pr. pose.

Nej. Det skal være tydeligt for køberen, at han har betalt for en bærepose. Minimumsprisen kan derfor ikke indregnes i en samlet pris for en madmenu, hvis det derved bliver skjult for køberen, at han har betalt for bæreposen.

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at det er intentionen med reglerne, at køberen aktivt skal tage stilling til sit behov for en bærepose, herunder om den skal fravælges.

Der er ikke fastsat nærmere dokumentationskrav i emballagebekendtgørelsens § 12.

Ja. For de bæreposer, der er underlagt en minimumspris, skal der opkræves minimum 4 kr. pr. pose. Det betyder, at hvis der f.eks. i et supermarked udleveres tre plastikbæreposer med hank, der er tykkere end 30 mikrometer, skal der som minimum opkræves tre gange 4 kr.

Nej. Minimumsprisen skal opkræves særskilt for det antal bæreposer, der udleveres. Det er ikke tilladt at indregne prisen i en samlet leveringspris, hvis det derved bliver skjult for køberen, at han har betalt for de udleverede bæreposer.

Salgssteder for varer eller produkter

Salgssteder, der udelukkende sælger varer fritaget for afgift, jf. momsloven, er ikke omfattet af følgende:

  • Forbuddet mod gratis udlevering af bæreposer med hank af andre materialer end plastik, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1.
  • Forbuddet mod gratis udlevering af bæreposer af plastik med og uden hank, der er tykkere end 30 mikrometer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 2.

Begrundelsen for at undtage disse salgssteder er, at butikkerne (genbrugsbutikkerne) kun må sælge brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit. Butikkerne vil på den baggrund ikke have mulighed for at sælge bæreposer, som de selv har indkøbt.

Bemærk dog, at de pågældende butikker er omfattet af forbuddet mod udlevering af bæreposer af plastik med og uden hank, der er tyndere end 30 mikrometer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 3.

Biblioteker er alene omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a og emballagebekendtgørelsens § 12, såfremt der forekommer salg. Hvis der ikke forekommer salg, kan biblioteker som udgangspunkt udlevere gratis bæreposer til at bære lånte bøger.

Forseglingsposer i lufthavne, der bl.a. bruges til at forsegle toldfrie varer, er ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a. Dette fremgår af lovforslaget til miljøbeskyttelseslovens § 51 a.

Forsendelsesemballage

Forseglingsposer, som anvendes til forsendelsesemballage ved webordre og lignende, er ikke omfattet af reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 51 a. Dette fremgår endvidere af lovforslaget til miljøbeskyttelseslovens § 51 a.

Det er ikke en forudsætning, at forsendelsesemballagen oprindeligt skal være produceret som forsendelsesemballage. Miljøstyrelsen finder, at det er muligt at omdanne en bærepose til en forseglet forsendelsesemballage. Det afgørende er, om det ved forsendelse har karakter af forsendelsesemballage.

Modtag nyheder om plastik