Affaldssortering nytter

Her kan du finde hjælp til affaldssortering for både borgere, kommuner og virksomheder.

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. De nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere i flere fraktioner.

Borgere skal, på tværs af kommuner, fremadrettet sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

I løbet af 2023 skal tekstilaffald også sorteres.

Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Det kræver, at vi ændrer vores affaldsvaner. Derfor har vi udviklet materialer, der understøtter jeres implementering af affaldsbekendtgørelsens nye krav til indsamling af affald.

Sådan sorterer du dit affald - borger

Materiale til kommuner

Materiale til virksomheder