Plastiktyper og deres anvendelse

Al plastik består af polymerer. Men der er stor forskel på plastiktypers egenskaber, og hvad de kan anvendes til. Bliv klogere på plastiktyperne.

Plastiktyper

Der findes mange forskellige typer af plastik, der alle har forskellige egenskaber. Overordnet er der to hovedgrupper af plastik:

  • Termoplastik
    Bliver blødt, når det opvarmes og hårdt, når det afkøles. Det gælder f.eks. for plastikflasker og plastikposer. Termoplastik kan opvarmes til dets smeltepunkt, blive afkølet og genopvarmet igen, uden at plastikken bliver betydeligt nedbrudt. Det gør, at termoplastik let kan formes til forskellige produkter og også let kan genanvendes til nye produkter.
  • Hærdeplastik
    Forbliver hårdt, når det først er formet. Hærdeplastik bruges f.eks. til vindmøllevinger og både. Hvis den hærdede plastik bliver opvarmet til høje temperaturer, vil den ganske enkelt forkulle. Dette gør også, at det er svært at genanvende hærdeplastik.

Tilsætningsstoffer

Plastik kan tilføres forskellige tilsætningsstoffer for at give den mere specifikke egenskaber:

  • Pigmenter, der giver plastikken farve
  • Blødgørere, der gør plastikken blød og fleksibel, f.eks. i badeforhæng og bolde
  • Flammehæmmere, der gør plastikken mindre brændbar, f.eks. i biler og elektronik
  • Stabilisatorer, der bevarer egenskaberne af plastikken over tid.

Nogle tilsætningsstoffer er særligt problematiske for menneskers sundhed eller for miljøet. De kaldes for kandidatlistestoffer. Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige.

Læs mere om kandidatlistestoffer. 

Plastiktyper og anvendelse

Her ses en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige plastiktyper og deres anvendelse.