Bionedbrydeligt plastik

Begrebet bioplastik dækker over flere plastiktyper. Noget kan nedbrydes, andet kan ikke. Smid ikke bioplastik i naturen eller din havekompost.

Bionedbrydelig vs. ikke-bionedbrydelig

Bionedbrydeligt plastik er en type plastik, der kan nedbrydes af særlige mikroorganismer til primært vand, CO2, methan og organisk materiale. Det er forhold som temperatur, fugtighed og ilt der afgør hvor hurtigt og hvor godt plastikken nedbrydes. Ikke al bioplastik er bionedbrydelig.

Læs mere om bioplastik

Bionedbrydeligt plastik kan ikke nedbrydes i din hjemmekompost eller i naturen, da forholdene ikke er egnet til det. Det gælder f.eks. også bionedbrydelige hundeposer. Bionedbrydelig plastik skal, for nuværende, bortskaffes via restaffaldet.