Affald i bynær natur

Du kan læse mere om de indsigter, der ligger til grund for konceptet her.

Test af koncept i kommuner - besvar spørgeskema

Hvis du har besøgt Horsens eller Slagelse kommuner, hvor Miljøstyrelsen i øjeblikket tester skilte og folie med et blikfang i form af venlige øjne og stickers hos de omkringliggende take away-butikker, vil vi opfordre dig til at besvare spørgeskemaet. Så kan vi få et indtryk af kampagnens synlighed og gøre fremtidige kampagner bedre.

> Start spørgeskema her

Hvorfor netop dette koncept?

Miljøstyrelsens koncept har fokus på take away-affald og brugere af take away. For at skabe et balanceret billede af adfærden, inkluderes stedet hvor affaldet henkastes, gennem samarbejde med 11 kommuner og take away-leverandører. Dette samarbejde er vigtigt, fordi kommunerne og take away-leverandørerne kan kommunikere indsatsen til borgerne og forbrugerne de steder hvor de er. Disse såkaldte kontaktpunkter udgør en samlet brugerrejse.

Konceptet bygger på den grundlæggende indsigt, at de fleste ikke mener, at det er okay at smide affald i naturen. Alligevel sker det.

For at finde ud af hvad det er, der ligger til grund for, at folk smider affald, er Miljøstyrelsens koncept udviklet på baggrund af videns- og dataindsamling fra forskellige kilder, på forskellige lokationer og ved brug af forskellige metoder. Er det fx uopmærksomhed der er barrieren? Besvær? Eller en såkaldt moralsk frakobling hvor man retfærdiggør at smide affald i naturen, fordi andre har ansvaret for at rydde op, fx driftsmedarbejderen i kommunen?

For at få svar på disse spørgsmål, er der udført:

  • Desk-research (litteraturstudie)
  • Observationsstudier (walk alongs med driftsmedarbejdere)
  • Ekspertinterviews med CSR-ansvarlige i take away-branchen
  • Spørgeskemaundersøgelse med 2.200 respondenter

De forskellige metoder er udvalgt for, at kunne give et mere nuanceret svar på årsager til, at der bliver smidt affald og for at kunne ændre på adfærden.

Tak for ingenting

Milde øjne og farvevalg

Indsigterne fra videns- og dataindsamlingen har skabt grundlag for, at Miljøstyrelsen bl.a. har udviklet en folie til skraldespande med en gul grundfarve, der lyser op i tusmørket, og anvender "øjne der beskuer"-grebet.

Forklaringen på de milde, beskuende øjne skal findes i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 40 % ud af ca. 2.200 respondenterne svarede, at de foretrak positiv kommunikation i form af glade øjne, frem for fx afskrækkende kommunikation (vredt ansigt og døde fugle). Samtidig indikerer den adfærdsvidenskabelige litteratur, at øjne der beskuer påvirker anti-social adfærd som eksempelvis det at henkaste affald.

Farven på folien er valgt ud fra, at resultaterne fra samme spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 70 % af respondenterne svarede, at de foretrak gul frem for rød og grøn.

Materialerne til brug for kampagnen vil blive gjort tilgængelige her på Plastikviden.dk efter lancering af indsatsen i 2022.

Du kan læse mere om andres erfaringer med adfærdsdesign i kampagner om henkastet affald, i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 2126 kortlægning af kampagner.