Affald i bynær natur

Vil I begrænse mængden af henkastet plastik og andet affald fra blandt andet take away i byens parker, på havnefronter og så videre? Så kan I nu kvit og frit hente Miljøstyrelsens adfærds- og kommunikationsmateriale til kommuner.

Materialet, der har milde øjne på en solgul baggrund som gennemgående element, er udviklet for Miljøstyrelsen af Rambøll Management Consulting og bro kommunikation på baggrund af samarbejde med kommuner og analyser af borgeres adfærd i bynær natur fra 2020 og frem.

Kommunikationsmaterialet er en del af kampagnen ’Tak for ingenting’, som Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet og Søværnskommandoen står bag. Se: plastikviden.dk/tak-for-ingenting-i-naturen/

Hvad består kommunikationsmaterialet af?
Kommunikationsmaterialet skal minde borgere om at smide deres take away-affald i skraldespanden. Noget, som langt de fleste faktisk også har en intention om, men som det kan være let at glemme.

Materialet til kommuner består af:

1)      Folie til skraldespande

2)      Små, kvadratiske skilte til borde og bænke.

Derudover rummer materialet en række elementer til restauranter og andre leverandører af take away, som Miljøstyrelsen samarbejder med brancheorganisationen HORESTA om at udbrede. Se takforingenting.ltbc.dk/

Hvordan anvendes kampagnen?
Der er få og enkle skridt at gå gennem for kommuner, som ønsker at benytte kommunikationsmaterialet:

  1.        Først skal der udvælges et eller flere bynære naturområder, fx parker, hvor materialet skal sættes op. 
  2.        Dernæst skal der skabes overblik over antal og type af skraldespande samt borde og bænke i området. På den baggrund kan det besluttes, hvor mange skilte og hvor meget folie der skal produceres.
  3.        Herefter kan materialet hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside her: [link kommer snart]. Materialet er i redigerbare versioner (InDesign), så kommunens logo evt. kan sættes på.
  4.        Kommunen kan afslutningsvist bestille tryk af materialet ved trykkeri efter eget valg og endelig sætte materialet op i det eller de udvalgte områder.

Se guide til opsætning af kommunikationsmaterialet

Kampagnematerialet er gratis og kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside. Dog vil der være udgifter i forbindelse med tryk af materialet ved trykkeri. Det vil også kræve mandskabsressourcer at opsætte materialet.

Få de lokale take away-leverandører med!
Borgernes adfærd kan påvirkes gennem hele brugerrejsen, fra borgerne køber take away, og til de smider emballagen i skraldespanden i kommunens bynære natur. Derfor er der også udviklet en række elementer til take away-leverandører som led i kommunikationsindsatsen - eksempelvis bordkort, badges, plakater og stickers.

Kontakt de lokale take away-leverandører i din kommune og giv dem en opfordring til at gå med i en fælles indsats for at mindske mængden af henkastet affald - henvis til denne side, hvor take away-leverandører kan bestille materialer: takforingenting.ltbc.dk/.

Take away-leverandørerne også kan hente deres materiale hos Miljøstyrelsen, dog ikke i redigerbare versioner: [link kommer snart]