Sektorsamarbejdet for Detail om plastik

Stærk opbakning fra virksomheder til det nyetablerede sektorsamarbejde for detail. Målet er at realisere potentialer for mere genbrug og genanvendelse af plastikemballager. Læs mere her om samarbejdet og hvordan jeres virksomhed kan deltage.

Din virksomhed eller organisation kan være med til at indfri de ambitiøse mål i aftalen! Det kræver blot, at virksomheden eller organisationen har tilknytning til detailsektoren, og I tilmelder jer samarbejdsaftalen.

Tilmelding til sektorsamarbejdet for detail

Ved tilmelding skal I underskrive en samarbejdsaftale. Målene i aftalen skal være ledestjerne for medlemmernes individuelle og fælles stræben for mere genbrug og genanvendelse af plastikemballage. Aftalen er frivillig og ikke juridisk bindende.

Samarbejdsaftale mellem detailsektoren og Miljøstyrelsen om plastik

Aktiviteter i sektorsamarbejdet

 • Temagrupperne nedsættes af styregruppen og skal understøtte sektorsamarbejdets udpegede initiativer.
 • Styregruppen udarbejder delmål og beslutter, hvordan de kan indfries i samarbejde med Miljøstyrelsen.
 • Styregruppen sætter nye initiativer i gang, som støtter op om at nå de overordnede mål for sektorsamarbejdet.

Tilmelding

Upload
Upload

Felter med (*) skal udfyldes

Styregruppen

Sektorsamarbejdet har en styregruppe, der er nedsat af Miljøministeriet. Dansk Erhverv er sekretariat for samarbejdet.

Styregruppen består af virksomheder med tilknytning til detailsektoren og værdikæden inden for produktion, brug, indsamling og behandling af plastik, for at sikre en markedsnær og målrettet gennemførsel af sektorsamarbejdet.

Mål i samarbejdsaftalen

Styregruppen og deltagere i samarbejdet engagerer sig i arbejdet ved at underskrive samarbejdsaftalen. Aftalen har disse mål:

 1. At skabe fælles, cirkulære designkrav for både food og non-food emballageprodukter, herunder e-handlens transportemballager.
  Det skal medføre harmonisering af emballageløsninger og derved give volumen, som enten kan genbruges eller sorteres og genanvendes mere effektivt.
  Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder

 2. At al plastikemballage er genbrugeligt og/eller genanvendeligt på en økonomisk forsvarlig måde og består af mindst 30 pct. genanvendt plastik inden 2025.
  De deltagende virksomheder er ansvarlige for egne emballager herunder private label.

 3. At skabe reduktion af plastikforbrug, herunder bidrage til test og udbredelse af genbrugsløsninger samt reducere 50 pct. af visse take away-engangsplastikprodukteri 2026 i detailsektoren.

Store potentialer i detailsektoren

EU har med den seneste plastikstrategi fra 2018 sat øget fokus på mere genanvendelse og genbrug af plastik og plastikemballage. I detailsektoren er der store potentialer for at bidrage til mere genanvendelse og genbrug, da der i denne sektor findes store mængder emballageplastik. Desuden har detailsektoren en stor mulighed for, med sine private labelprodukter, at påvirke emballageproducenter til produktudvikling mod mere miljøvenlige emballager og den enkelte danskers valg, når det kommer til indkøb af mere bæredygtige varer og emballager.

Modtag nyheder om plastik

Deltagende virksomheder