Mikroplastik

Nogle plastikprodukter kan i brugsfasen belaste miljøet ved udledning af mikroplastik. EU arbejder på lovgivning, der vil forbyde tilsat mikroplastik i en række produkttyper.

Mikroplastik er plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter (½ centimeter) i diameter. Den årlige mikroplastikudledning til miljøet i Danmark er beregnet til 5.500-13.900 ton/år. Årsagen til det store spænd er, at grundlaget er meget usikkert.

  • Primær mikroplastik
    Når mikroplastik produceres og tilsættes produkter bevidst til f.eks. maling eller kosmetiske produkter som skrubbecreme.
  • Sekundær mikroplastik
    Når mikroplastikken stammer fra slid af større plastikstykker.

Primær mikroplastik udgør ca. 1 % af den samlede mængde mikroplastik, der udledes til vandmiljøet. 99 % kommer således fra slid af større plastikstykker.

Miljøstyrelsen har udført en teoretisk kortlægning af kilderne til mikroplastik, og den viser, at de største kilder til mikroplastik kommer fra slid fra:

Figur der viser hvor mikroplastik kommer fra

Modtag nyheder om plastik