Nyt miljøprojekt anviser en vej til, hvordan vi fremover kan synliggøre unødvendigt forbrug af plastik.

Publiceret 16-03-2023

Som led i opfølgning på Plasthandlingsplanen ”Plastik uden spild” er der netop afsluttet et projekt, der kortlægger potentialer ved reduktion af unødvendig plastik. Projektet giver dels en begrebsmæssig ramme for at arbejde med ”unødvendigt forbrug”, og peger på en række konkrete reduktionspotentialer samt barrierer for at udpege yderligere potentialer.

Plastikemballage
Plastikemballage. Foto: Colourbox

Viegand Maagøe har stået for at udføre projektet, som har haft to formål. Det første formål, er at give et bud på, hvordan man kan konkretisere unødvendig forbrug af plastik. Projektet tilbyder således en definition der giver myndigheder, virksomheder og borgere et sprog og en ramme der gør det muligt at arbejde med at identificere mulige kilder til unødvendigt forbrug. Dette kan også fungere som inspiration til de virksomheder der bliver omfattet af producentansvar for emballage fra 2025, og som vil få incitament til at reducere forbruget af unødvendig emballage – herunder plastikemballage.

Dernæst har projektet haft til formål at pege på mulige reduktionspotentialer. Projektet har fokuseret på plastikemballage i detailsektoren og anviser her reduktionspotentialer for en række konkrete produkter, samt en analyse af afledte effekter og overvejelser der knytter sig hertil fx ift. miljø- og livscyklusovervejelser, forbrugeradfærd, relevant lovgivning mm.

 

Projektets fokus skal ses i relation til den emballageforordning, som er undervejs fra EU, og som forventes at sætte en række ambitiøse reduktionsmål, herunder for en række af de plastikemballager der sælges via detailsektoren. Projektet bidrager derfor til at skabe et fagligt grundlag, for at vurdere effekten af nogle af disse forventede mål og virkemidler.

 

En anden årsag til den valgte afgrænsning er manglende data på plastikforbruget i Danmark. Generelt har projektet vist, at den helt store barriere for at kunne kortlægge potentialer ved reduktioner i unødvendigt forbrug af plastik i Danmark og for forskellige sektorer, er manglende data og viden om, hvor og hvordan plastikken konkret bruges.

 

Projektet har genereret en række spændende indsigter og overvejelser, så klik ind og læs hele rapporten her: