Plastiks nedbrydningstider i naturen

Publiceret 12-09-2022

Estimering af nedbrydningstider er omstændigt, og det kræver lang tid at studere nedbrydningstider for plastik i naturen. Det kræver adgang til de samme naturmiljøer over lang tid, og det er derfor ofte upraktisk - og i mange tilfælde umuligt - at undersøge i praksis.

 

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager for de enkelte plastikprodukter at blive nedbrudt i naturen. Det afhænger både af, hvilket miljø det nedbrydes i, altså vind og vejr, og af hvilken type plastik det enkelte produkt er lavet af.

 

Tilgange til at estimere nedbrydningstider for plastik i naturen

Der bruges to tilgange til at estimere nedbrydningstider for plastik i naturen. Begge tilgange bygger på antagelser, som begrænser metodernes gyldighed og validitet.

Den første metode er baseret på acceleration af nedbrydningen. Ved denne metode måles eller beregnes den tid det tager for plastikken at blive nedbrudt, når det udsættes for accelereret ældning. Dette foregår enten ved brug af høje temperaturer eller ved brug af højintensitet ultraviolet lys. Denne ældning skal måles enten over uger eller måneder, hvorefter nedbrydningstiderne beregnes ved hjælp af Arrhenius ligning. Ulempen ved denne metode er, at den ikke tager højde for varierende temperaturforhold der er i naturen, som også kan påvirke nedbrydningen af mange af plastiktyper (fx PP og PE).

Den anden metode er baseret på ekstrapolation af data. Ved denne metode måles eller beregnes nedbrydningen i kort tid, ved miljømæssigt relevante betingelser og derefter fremskrives disse data, til materialet er helt nedbrudt efter år eller hundrede år. På samme måde som ved den første tilgang, er denne tilgang baseret på en forventning om, at nedbrydningsvejen og hastigheden vil være den samme gennem hele plastikkens levetid, hvilket typisk ikke er tilfældet.

 

Nedbrydningstider af plastikaffald

Den reelle nedbrydningstid på forskellige plastikprodukter, er yderst vanskelig at fastslå præcist. Flere videnskabelige undersøgelser er uenige og samtidig kan undersøgelserne være foretaget i forskellige miljøer, hvorfor resultaterne ikke er ens.

For de seks plastikprodukter, der fremgår i tabellen nedenfor ses det, at det tager 30 år for et kaffekrus at blive nedbrudt i naturen. Cigaretskodder tager 1-20 år, mens balloner nedbrydes efter 1-5 år. Mere vanskeligt er det at anslå madbeholdere, vandflasker og engangsmundbind. Madbeholdere vil nedbrydes i en periode på mellem 30 og 70 år, mens engangsmundbind forventes at blive nedbrudt på 5-100 år. Vandflasker er den sværeste at anslå, da det estimeres at tage minimum 60 år, men nogle studier indikerer, at det tager så lang tid, at det reelt ikke kan måles eller beregnes. 

Cigaretskodder (CA) 1-20 år[1],[2]
Madbeholdere (PP) 30-70 år[3],[4]
Vandflasker (PET) 60 år -uendeligt [5]
Kaffekrus (EPS) 30 år[6],[7]
Balloner (NR eller PET) 1-5 år[8]
Engangsmundbind (PP) 5-100 år[9],[10]

 

 

[1]Hon NS. Photodegradation of cellulose acetate fibers. J Polym Sci A Polym Chem. 1977;15:725–44

[2]Puls, J., Wilson, S.A. & Hölter, D. Degradation of Cellulose Acetate-Based Materials: A Review. J Polym Environ 19, 152–165 (2011).

[3] Chamas, A. et al. Degradation Rates of Plastics in the Environment, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020 8 (9), 3494-3511

[4] Ward, C. P. et al. Sunlight Converts Polystyrene to Carbon Dioxide and Dissolved Organic Carbon. Environ. Sci. Technol. Lett. 2019, 6, 669

[5] Chamas, A. et al. Degradation Rates of Plastics in the Environment, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020 8 (9), 3494-3511

[6] Chamas, A. et al. Degradation Rates of Plastics in the Environment, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020 8 (9), 3494-3511

[7] Ward, C. P. et al. Sunlight Converts Polystyrene to Carbon Dioxide and Dissolved Organic Carbon. Environ. Sci. Technol. Lett. 2019, 6, 669

[8] https://www.balloonhq.com/faq/deco_releases/release_study.html

[9] Saliu, F. et al. The release process of microfibers: from surgical face masks into the marine environment, Environmental Advances 4 (2021) 100042

[10] Tocháček, J. og Vrátníčková, Z. Polymer life-time prediction: The role of temperature in UV accelerated ageing of polypropylene and its copolymers, Polymer Testing, Volume 36, June 2014, Pages 82-87