Tag med til konference om mikroplastik

Publiceret 03-10-2022

D. 14. november afholder Miljøstyrelsens Nationale Plastikcenter og Marineplastic i samarbejde med DAKOFA en konference om mikroplastik. Konferencen vil præsentere den nyeste danske og internationale viden om plastikforurening i miljøet og de tiltag, der gøres for at få mere viden om konsekvenserne af plastikforurening, så de kan undgås i fremtiden. Deltagelse er gratis

De senere år har der været meget fokus på problemstillingen omkring plastikforurening, herunder mikroplast, og der er en bekymring for, om plastikforurening på længere sigt har større effekter på miljøet end hidtil antaget. I nyere undersøgelser er der fundet mikroplast i luften, drikkevandet og fødevarer med endnu ukendte konsekvenser for menneskers sundhed.

En række tiltag til at undgå plastforurening er vedtaget eller er på vej. Danmark har indført et midlertidigt forbud mod tilsat mikroplast i kosmetik og Europa-Kommissionen har netop fremsat forslag om forbud mod bevidst tilsat mikroplast i produkter. Et vigtigt skridt for at undgå plastforurening er, at borgerne kan komme af med deres plastaffald på en hensigtsfuld måde. Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er der krav om, at kommunerne skal strømline deres indsamling af 10 forskellige slags affald, heriblandt plastaffald. Fra 2025 overtager det udvidede producentansvar for emballage ansvaret for affaldshåndtering af emballage. På globalt plan arbejder FN på en juridisk bindende aftale om bekæmpelse af plastikforurening.

Det store fokus på plastikforurening har betydet mere forskning og mere politisk handling, som bl.a. vil være i fokus på konferencen.

Konferencen arrangeres i samrbejde med:

MarinePlastic er et dansk videnscenter for marint plastik, der er støttet af Velux Fonden i perioden 2019-2022. Centeret er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og DTU. Videnscentrets formål er at forsøge at forstå mere om de effekter, som mikroplast kan have i miljøet og på mennesker. 

DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald og Resourcer. DAKOFA er arrangør af konferencen og håndterer alt det praktiske i fbm. dagen

 

Læs programmet og tilmeld dig på DAKOFAS hjemmeside