Undersøgelse af plastik på genbrugspladser

Publiceret 15-06-2022

Nyt miljøprojekt sætter fokus på hvor meget plastikaffald, der indsamles på genbrugsstationerne og som stammer fra landbruget og byggebranchen.

En ny undersøgelse estimerer hvor meget plastikaffald, de to sektorer afleverer til genbrugspladserne, og indikerer at de kommunale genbrugspladser udgør en vigtig affaldsinfrastruktur for indsamling af plastik fra de to brancher.

Med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, er der sat fokus på at udvalgte sektorer skal udsortere og genanvende mere plastik. Både landbrugs- og byggebranchen arbejder derfor på at konkretisere tiltag for at virksomhederne i branchen sorterer mere plastik. 

For bedre at kunne sætte ind med tiltag, der kan bistå de to brancher med en øget udsortering, har Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen sat fokus på hvilken rolle genbrugspladserne har som infrastruktur for plastikindsamling ved at undersøge hvor meget plastikaffald de to brancher afleverer på genbrugspladserne.

”I Danmark bliver alt affaldsdata samlet i affaldsdataregistret. Det vil sige, at vi har et rigtig godt overblik over hvor meget affald, der produceres og hvem der producerer det. Men da vi i dag registrerer alt affald på genbrugspladserne som husholdningsaffald, ved vi ikke hvor meget plastik, der afleveres her fra fx landbruget og byggeriet” - forklarer kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel, og fortsætter

”Med det nye miljøprojekt kan vi se at særligt byggebranchen gør brug at af de kommunale genbrugspladser, når de skal af med deres plastikaffald, mens landbruget i mindre grad tager turen forbi.”

Resultaterne fra Miljøprojektet er blandt andet, at landbrugsbranchen afleverer ca. 750 ton plastikaffald på de kommunale genbrugspladser. For byggebranchen er resultatet, at der afleveres ca. 3000 ton plastikaffald på genbrugspladserne. Det skyldes særligt, at der afleveres store mængder PVC fx tagrender. Samlet set afleveres der i alt ca. 25.000 tons plastikaffald fra både husholdninger og virksomheder på genbrugspladserne.

Du kan læse publikationen her.

 

Fakta

  • Alle virksomheder, der tilmelder sig kommunens genbrugspladsordning, kan aflevere en mængde affald, der svarer til det husholdningerne har adgang til at aflevere. Det betyder i praksis, at mængden af plastikaffald som en virksomhed kommer med skal kunne være på en trailer.
  • Affaldsdatasystemet (ADS) samler informationer om affaldsstrømme i Danmark herunder plastikaffald.
  • I dag registreres alt affald fra husholdninger og virksomheder, der afleveres på genbrugspladserne, som husholdningsaffald i affaldsdatasystemet (ADS). Det betyder, at der ikke kan laves en opgørelse over hvor meget, der indleveres fra en specifik branche fx landbrug eller bygge- og anlægsbranchen.
  • Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen har indgået et sektorsamarbejde med henholdsvis landbrug – og byggebranchen for at fremme udsorteringen af plastik til genanvendelse.
  • Miljøprojektet undersøger hvor stor en andel af plastikaffaldet der indsamles via genbrugspladserne, der kommer fra henholdsvis landbrugs – og byggeribranchen.