Sektorsamarbejderne opstarter projekter om reduktion af plastik

Publiceret 18-08-2022

I regi af sektorsamarbejderne inden for byggeri, restauration, landbrug og detail, er der nu etableret 4 projekter, som hver især understøtter udsortering af plastik i sektorerne. Projekterne er opstartet og løber til udgangen af 2022, hvor Plastikhandlingsplanen udløber

I Plastikhandlingsplanen fra 2018 blev der opstillet en række mål om udsortering af plastik fra forbrændingsanlæggene inden for sektorerne landbrug, byggeri, detail og restauration. Derfor blev fire sekretariater stiftet, som hver især skulle arbejde med udsortering af plastik i sektorerne. De fire netop opstartede projekter skal understøtte dette arbejde og indholdet i projekterne er derfor koordineret med sekretariaterne for sektorsamarbejderne. Sekretariaterne har bidraget til at formulere indholdet i projekterne, således projekterne understøtter sekretariaternes arbejde med udsortering af plastik bedst muligt.

Projekterne inden for de fire sektorer er:

Landbrug ”Informationsmateriale om udsortering af plastik i kvægbrug og gartnerier”
  Naboskab er projektleder på projektet, som omhandler udarbejdelse af kommunikationsmateriale til landmænd om, hvordan landbrugsplast, inden for kvægbrug og gartneri, sorteres.
Detail  ”Indrapporteringsværktøj for emballage i sektorsamarbejdet for detail om plastik”
 

Niras er projektleder på projektet, som omhandler udarbejdelsen af et indrapporteringsværktøj til indberetning på sektorsamarbejdets målsætninger foruden en vejledning om, hvordan data tilvejebringes, hvis den ikke er tilgængelig.

Projektet afsluttes september 2022

Byggeri ”Cirkulære potentialer for plastik i byggebranchen”
  Rambøll er projektleder på nærværende projekt, som omhandler undersøgelse af potentialer for take-back ordninger for plastik i byggebranchen, herunder branchens omstillingsparathed og hvor potentialerne for tilbagetagningsordninger ligger – f.eks. hvilke plastiktyper og materialetyper omfatter det største potentiale.
Restauration ”Gæstesortering af plastik i det offentlige rum og gæsteområder”
  Transition og Actant er gået sammen om løsning af opgaven, hvor formålet er at kortlægge gæsters adfærd i forbindelse med bortskaffelse af plastik i det offentlige rum og gæsteområder med henblik på at udvikle løsninger som sikrer, at gæster sorterer plastik, samtidig med at det sorterede plastik stadig er i en kvalitet, så det kan genanvendes.

Projektrapporterne offentliggøres på mst.dk når de er godkendt ved udgangen af 2022

Udsorteringsmål for sektorsamarbejderne

  • Landbrugssektorens målsætning om udsortering af plastik er at reducere den mængde plastik, der i dag sendes til forbrænding med 50% i 2025 og 80% i 2030
  • Målsætninger for sektorsamarbejdet på detailområdet er:
  1. At skabe fælles, cirkulære designkrav for både food og non-food emballageprodukter, herunder e-handlens transportemballager
  2. Al plastemballage er genbrugeligt og/eller genanvendeligt på en økonomisk forsvarlig måde og består af mindst 30% genanvendt plastik inden 2025
  3. At skabe reduktion af plastikforbrug, herunder bidrage til test og udbredelse af genbrugsløsninger, samt reducere 50% af visse take away-engangsprodukter i 2026 i detailsektoren.
  • Målsætningen for byggebranchen er i 2025 at udsortere 25% af den plastik, der i dag sendes til forbrænding og 75% i 2030.
  • For restaurationsbranchen lyder udsorteringsmålet, at mængden af plastik til take-away emballage skal reduceres med 50% i 2026 sammenlignet med 2022