Ny kortlægning: Bionedbrydelige haglskåle kan minimere plastikrester fra jagt i naturen

Publiceret 23-03-2021

Problemet med haglskåle i naturen fra jagt kan minimeres med bionedbrydelige haglskåle, viser ny kortlægning. Det er dog stadig et snævert marked.

Hvert år udleder jagt et sted mellem 20 og 30 ton plastik i form af haglskåle til den danske natur. Haglskåle er en del af haglpatroner og ender typisk 20 – 40 m fra skytten, ofte uden reel mulighed for at blive samlet ind igen. Derfor har Teknologisk Institut med Dansk Jagtakademi som underleverandør kortlagt markedet for bionedbrydelige haglskåle for Miljøstyrelsen.

Kortlægningen indgår i arbejdet med at undersøge alternativer til ikke-nedbrydelige haglskåle i forbindelse med Plastikhandlingsplanens initiativ 12 om forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle.

Stor udvikling i marked for bionedbrydelige haglskåle

Markedskortlægningen viser, at der allerede findes haglpatroner på det danske marked, som markedsføres som indeholdende bionedbrydelige haglskåle.

 Udbuddet af bionedbrydelige produkter er fortsat snævert i forhold til både materialer og dækning af kalibre. Det er dog et marked i hastig udvikling, hvorfor der forventes et bredere udvalg fremadrettet.

 Kortlægningen fandt, at der eksisterer haglskåle markedsført som bionedbrydelige i både plastik og papir. Haglskålen i papir havde dog en tynd PE-liner, hvorfor effekten af denne skal undersøges nærmere i forhold til nedbrydningstid og eventuel nedbrydning til mikroplastik.

Kan tage 10 år at nedbryde

Ingen af de undersøgte haglskåle er certificeret til at nedbrydes i de miljøer, hvor jagt med hagl typisk finder sted.  Sandsynligvis fordi en haglskål vil have vanskeligt ved opnå en certificering som produkt pga. de relativt store godstykkelser. Endvidere vil nedbrydelighed af et materiale typisk være certificeret ift. en tynd folie, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis kan overføres direkte til haglskåle.

Den teknologiske kortlægning estimerer, at nedbrydeligheden under danske forhold reduceres 3 til 5 gange i forhold til de i standarden anvendte betingelser. Dermed vil produkter, der nedbrydes i jord inden for den tilladte grænse på 2 år i nogle tilfælde kunne findes i naturen i op til 10 år. Til sammenligning estimeres det, at ikke-nedbrydelig plastik kan findes i naturen i omegnen af 500 år.

Det kan på baggrund af kortlægningen ikke siges noget entydigt om, hvorvidt de undersøgte haglskåle nedbrydes fuldstændigt under danske forhold. Det vurderes dog, at de fleste af de anvendte materialer vil kunne nedbrydes under danske forhold.

>> Se kortlægningen her Kortlægning af markedet for bionedbrydelige haglskåle

Øvrige nyheder