Har du en lys ide til ny teknologi som løser aktuelle miljøproblemer fx inden for plastikområdet?

Publiceret 17-03-2021

Så kan du stadig nå at søge projektstøtte hos MUDP - der har ansøgningsfrist d. 5. maj

Udvikling af et bedre teknologisk grundlag fx for en cirkulær økonomi indenfor plastik skal gå hånd i hånd med udvikling af ny miljøteknologi sammen med nye cirkulære forretningsmodeller og nye markeder for cirkulære løsninger og produkter.

Så søg projektstøtte hos MUDP – Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram. MUDP har 140 mio. kr. i 2021 til innovative projekter, som udvikler nye miljøteknologier fx. indenfor affaldsforebyggelse, kvalitet i genanvendelsen og sporbarhed af plastik. 

Øvrige nyheder