To DTU-artikler om affald og genanvendelse

Publiceret 26-04-2021

Et bedre kendskab til sammensætning af de produkter, der findes i affaldet, kan bidrage til mere målrettede initiativer ift. genanvendelse og behandlingsmetoder. Men samtidig er det et område, hvor der er behov for mere viden.

Miljøstyrelsen har derfor finansieret to Ph.d. projekter på Danmarks Tekniske Universitet i perioden 2015 – 2019. Projekterne omhandler karakterisering og genanvendelse af affald fra genbrugsstationer og husholdningsaffaldet.

Projekterne giver et bedre indblik i sammensætningen af det affald, som danskerne sorterer og udfordringerne er lige så aktuelle i dag som de var i 2015.

Det Nationale Plastikcenter har derfor bedt DTU om, at skrive en serie artikler med de vigtigste konklusioner fra de to studier. De første to er nu tilgængelige på Plastikviden.dk.

Artiklerne afspejler de konklusioner, som blev fundet ifm. de to studier og afspejler derfor ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens synspunkter. Artiklerne deles, da det vurderes at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Der hvor DTU siden udgivelsen af de to studier har fåret væsentlig ny viden, der bidrager til bedre forståelse af emnerne, er denne medtaget for at gøre indholdet tidssvarende.

Læs mere:

Mange forskellige produkter i plastaffaldet gør det vanskeligt at genanvende i høj kvalitet

Plastaffald bør håndteres så mest muligt plast genanvendes i højest mulig kvalitet

 

Øvrige nyheder