Vil du være med til at fjerne plastik fra naturen?

Publiceret 15-09-2020

Frivillige, der vil give en hånd med for at holde danske strande fri for plastik, kan igen søge strandoprydningspuljen.

Frivillige kan igen ansøge om tilskud til at fjerne plastik og andet affald fra de danske strande og kyster.

Det er tredje gang puljen er åben, og man kan få op til 500.000 kr. til alt fra skraldeposer til forplejning til deltagere ved større arrangementer.

Plastik er det affald vi finder mest af på de danske strande. Ved at støtte frivillige initiativer, får vi reduceret mængden af affald i naturen. Vi oplever stor opbakning til puljen og har derfor sat ekstra midler af. Vi håber det kan være med til, at indsatsen med at fjerne plastik i naturen når bredere ud, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel.

Særligt plastik er en trussel for både natur og miljø, og bliver nedbrudt meget langsomt i naturen. Det skader både natur og dyr, og det er med til at ødelægge naturoplevelsen langs de danske strande og kyster.

Hvad kan der søges til?

Midlerne kan søges til alt fra skraldeposer til forplejning af deltagere ved større arrangementer.

Man kan også søge tilskud til leje af større udstyr, som kan bruges til affaldsopsamling

Maksimumsbeløbet er 500.000 kr.

Alle kan være med

Private borgere, foreninger, virksomheder, myndigheder med flere kan søge om tilskud fra ordningen.

Der uddeles 2,1 mio. kr. i denne ansøgningsrunde og samlet er puljen 4,2 mio. kr. i år. Aktiviteterne skal afholdes i 2020/2021.

Læs her, hvordan man søger om tilskud.

Øvrige nyheder