Inspirationskatalog til events og arrangementer

Publiceret 17-09-2020

Nyt inspirationskatalog sætter fokus på forbrug og forurening med plastik ved events og arrangementer. Kataloget kan bruges både i udviklingen af kommunale plastikstrategier og i planlægningen af tiltag.

Ølkrus, engangsbestik og sågar telte ender ofte som henkastet affald eller i skraldespanden til restaffald, når et arrangement eller event er slut. Dermed går vigtige ressourcer tabt.
Miljø- og fødevareministeriet har derfor bedt Kommunernes Landsforening, KL om at udarbejde et inspirationskatalog til kommuner og arrangører, der indeholder konkrete eksempler på hvordan man mindsker forbruget- og fremmer genanvendelsen af plastik i forbindelse med afholdelse af fx festivaller, fodboldtuneringer og folkemøder.

Kataloget udspringer af Plastikhandlingsplanen, der indeholder 27 initiativer der skal bevæge Danmark mod et mere cirkulært plastikforbrug.

”I Danmark er der, som i resten af EU, disse år fokus på at reducere forbruget af engangsplastik. Mange af de danske kommuner har allerede gjort sig erfaringer med tiltag, så Danmark kan gå i en mere bæredygtig retning. Jeg håber, at flere vil lade sig inspirere til at gøre det samme. ” siger Nina Espegård Hassel, Kontorchef i Miljøstyrelsen.

På baggrund af 25 udvalgte cases og spørgeskemaundersøgelse, er der gode råd til arrangørerne både før, under og efter arrangementet.

Idékataloget gennemgår også det lovmæssige grundlag, når kommunerne giver tilladelser - og stiller vilkår - til arrangementer.

Aarhus Kommune har blandt andet udviklet en Grøn Konference og Event håndbog, der blev taget i brug i forbindelse ved VM i Sejlsport i 2018. Her var der stor fokus på bæredygtighed og ved at udlevere genanvendelige drikkedunke til de frivillige og sejlende blev mængden af engangsplastikkrus reduceret. Samtidig blev der udviklet særlige skraldesække til de sejlende så de kunne sortere deres affald.

Ved Naturmødet i Hjørring i 2019 var der også sat fokus på affald og genanvendelse.  Ved at gå i dialog med gæsterne og stadeholderne, og opsætte affaldsbeholdere til blandt andet plastikaffald, blev mere plastik sorteret.

Læs hele rapporten her.

 

 

Øvrige nyheder