Sektorsamarbejder for cirkulær brug af plastik

For at nedbringe CO2 udledningen har byggeri-, landbrugs- og restaurationssektoren alle indgået samarbejdsaftaler med Det Nationale Plastikcenter for at fremme mere cirkulær brug af plastik. Få indblik i arbejdet her

I sommeren 2020 udkom regeringen med en Klimaplan for en cirkulær økonomi og grøn affaldssektor. Klimaplanen sætter konkrete mål, bl.a. om udsortering af plastik fra restaffaldet, der går til forbrænding.

Læs "Klimaplan for en cirkulær økonomi og grøn affaldssektor"

For at arbejde hen imod målene har det Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen igangsat en række sektorsamarbejder. Fokus er at fremme genbrug og genanvendelse af plastik igennem aktivt samarbejde i værdikæden, udover de konkrete mål om udsortering af plastik i landbrugs- og byggesektoren.

Initiativet udspringer af Plastikhandlingsplanen.

Læs mere om sektorsamarbejde i Plastikhandlingsplanen.

Samarbejde mellem tre sektorer og Miljøstyrelsen

Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen har indgået samarbejdsaftaler med hovedorganisationer inden for følgende sektorer:

  • Landbrug
  • Byggeri
  • Restauration

Hvert af sektorsamarbejderne har tilknyttet et sekretariat, der er placeret hos en af hovedorganisationerne inden for hver sektor.

Det er igennem sekretariaterne, at det daglige samarbejde foregår mellem sektoren og Det Nationale Plastikcenter.

Mål for sektorsamarbejderne

Status i dag
Cirka en fjerdedel af plastikken fra landbruget indsamles og genanvendes.

Læs mere i Miljøprojekt nr. 2084 analyse af nationale plastikstrømme.

Mål i klimaplanen

  • 2025: 50 % af den plastik, der i dag går til forbrænding, udsorteres
  • 2030: 80 % af den plastik, der i dag går til forbrænding udsorteres

Sådan skal målet nås
Samarbejde på tværs af værdikæden i landbrugssektoren.Vigtige aktører i landbruget - plastfolieforhandlere, leverandører, affaldsproducenter, indsamlere, landmænd og genanvendere m.fl. - vil blive inddraget i at finde gode løsninger.

Status i dag
Cirka en femtedel af plastikken fra byggeriet indsamles og genanvendes.

Det er kendt at byggesektoren står for en stor del af vores affaldsmængder (40 %, Affaldsstatistik 2019) og at en betydelig del af affaldet udgøres af tunge fraktioner såsom beton, tegl, asfalt med videre.

Det betyder, at plastik ofte kommer i baggrunden, når det drejer sig om affald fra byggesektoren.

Plastik i byggesektoren er dog ikke uvæsentligt og bør have større fokus, dels i bestræbelserne på at opnå højere grad af cirkulær økonomi og dels for at sikre, at mindre plastik ender i forbrændingsanlæg. Plastik i byggeriet dækker over en bred vifte af typer og produkter, der er udfordrende for den cirkulære økonomi, fordi de enten er for forurenede eller snavsede til genanvendelse, indeholder uønskede stoffer, eller fysisk er svære at genanvende.

Læs mere i Miljøprojekt nr. 2084 analyse af nationale plastikstrømme

Mål i klimaplanen

  • 2025: 25 % af den plastik, der i dag går til forbrænding udsorteres til genanvendelse
  • 2030: 75 % af den plastik, der i dag går til forbrænding udsorteres til genanvendelse

Sådan skal målet nås
Samarbejde på tværs af værdikæden i byggesektoren. Vigtige aktører i byggeriet - bygherre, nedbrydningsvirksomheder, indsamlere, håndværkere og genanvendere m.fl. - vil blive inddraget i at finde gode løsninger

Status i dag
I restaurationssektoren er plastik ofte i direkte kontakt med de madvarer, som vi skal indtage, hvilket betyder, at der stilles store krav til emballagerne.

Disse krav har stor betydning for mulighederne for genbrug og genanvendelse.

Ud over transportemballager er restaurationssektoren præget af en del engangsplastik i forbindelse med take away. Dette giver typisk problemer i forhold til lukkede materialekredsløb og tilbagetagningsordninger.

Mål i klimaplanen
Mængden af plastik til take-away skal reduceres med 50 % i 2026, i forhold til 2022.

Sådan skal målet nås
Samarbejde på tværs af værdikæden i restaurationssektoren om at. Vigtige aktører i restaurationssektoren – restauranter, serveringssteder, producenter, kommuner, leverandører m.fl. - vil blive inddraget i at finde genbrugsløsninger.

Modtag nyheder om plastik

Analyse af nationale plaststrømme