Guide: Sådan laver du et værdikædesamarbejde

Find tips og spørgsmål, som er gode at følge og overveje, hvis man ønsker at gå i gang med et værdikædesamarbejde.

Det kan give rigtig god mening og skabe konkret værdi for virksomheder at indgå i et værdikædesamarbejde. Her bringes forskellige kompetencer i spil og resultatet tilgodeser udfordringer og muligheder på tværs af værdikæden. Det gælder om at klarlægge og inddrage de væsentligste aktører og derigennem løfte en udfordring eller et projekt og skabe det bedst mulige resultat. Der er 5 trin du kan overveje, hvis du vil indgå et værdikædesamarbejde:

5 trin i et værdikædesamarbejde

De 5 trin - udvidet beskrivelse

 • Hvilken udfordring, I ønsker at få løst?
 • Hvad er forudsætningerne, mulighederne og barriererne?
 • Hvad I kan gøre i egen organisation, og hvad ligger uden for jeres handlerum?
 • Vær så konkrete som muligt ift. jeres behov, udfordringer og mål.
 • Har I fx brug for viden, sparring, materialeforsyning, udvikling, test, eller noget helt sjette?
 • Hvilken værdi kan samarbejdet skabe for jer? Hvad er jeres bedste argumenter for at investere tid og ressourcer i værdikædesamarbejdet? Tænk bredt.
 • Opbakning fra ledelsen og organisatorisk forankring er vigtige brikker i gode værdikædesamarbejder
 • Et klart fokus på både kort- og langsigtet værdiskabelse er den bedste vej til at få ledelsen engageret.
 • Er der oplagte samarbejdspartnere blandt leverandører og kunder i jeres nuværende værdikæde?
 • Tænk bredt – erfaringen viser, at konkurrenter, NGO’er og vidensinstitutioner kan være vigtige medspillere.
 • Husk at invitere aktører med indblik i affaldssortering og -oparbejdning med.
 • Kontakt brancheorganisationer, erhvervscentre og erhvervsnetværk og hør om de kender relevante aktører og støttemuligheder ift. grøn innovation?
 • Overvej om I har ressourcer til at drive samarbejdet på egen hånd – eller om der er brug for at få ekstern hjælp?
 • Virksomheder har god erfaring med at bruge kommuner, brancheorganisationer, certificeringsbureauer eller eksterne konsulenter til sparring, facilitering eller decideret projektledelse.
 • En åben, tillidsfuld og nysgerrig dialog giver de bedste resultater – find balancen mellem egne og fælles interesser
 • Afstem forventninger til indsats og udbytte – hvilken værdi, skaber projektet? Hvor er der fælles interesser? Og hvordan deles gevinsten?
 • Afklar hvor meget vil I dele, hvad der er fortroligt, og hvad I må bruge viden fra projektet til?
 • Opstil fælles udviklingsmål som alle parter kan genkende sig selv i

Det Nationale Plastikcenter arbejder på at skabe værdikædesamarbejder i fire udvalgte sektorer. 

Læs mere om sektorsamarbejder i byggeri-, landbrugs- og restaurationssektoren

Læs om sektorsamarbejde i detailsektoren

Modtag nyheder om plastik