Guide: Lav et værdikædesamarbejde

Find tips og spørgsmål, som er gode at følge og overveje, hvis man ønsker at gå i gang med et værdikædesamarbejde.

Det kan give rigtig god mening og skabe konkret værdi for virksomheder at indgå i et værdikædesamarbejde. Her bringes forskellige kompetencer i spil og resultatet tilgodeser udfordringer og muligheder på tværs af værdikæden. Det gælder om at klarlægge og inddrage de væsentligste aktører og derigennem løfte en udfordring eller et projekt og skabe det bedst mulige resultat. Der er 5 trin du kan overveje, hvis du vil indgå et værdikædesamarbejde:

De 5 trin - udvidet beskrivelse

Det Nationale Plastikcenter arbejder på at skabe værdikædesamarbejder i fire udvalgte sektorer. 

Læs mere om sektorsamarbejder i byggeri-, landbrugs- og restaurationssektoren

Læs om sektorsamarbejde i detailsektoren