Udvidet producentansvar

EU-medlemslandene indfører inden 2025 nye regler for udvidet producentansvar for at fremme bæredygtighed og den cirkulære økonomi. Der skal oprettes nye ordninger og foretages ændringer til eksisterende producentansvarsordninger.

Danmark og de andre EU-medlemslande er forpligtet til senest 31. december 2024 at indføre udvidet producentansvar for alle typer emballager og for visse engangsplastikprodukter samt oprydningsansvar for visse engangsplastikprodukter, der er omfattet producentansvaret.

Dertil skal eksisterende producentansvarsordninger senest 5. januar 2023 følge nye minimumskrav fastsat i EU’s affaldsdirektiv. I Danmark betyder det, at der vil ske ændringer i producentansvarsordningerne for:

  • Elektronikaffald
  • Batterier
  • Biler
  • Drikkevareflasker og dåser (pantsystemet)

Ændringerne sker som følge af revisioner af EU’s emballagedirektiv og affaldsdirektiv og vedtagelse af engangsplastikdirektivet i 2018.

Spørgsmål til udvidet producentansvar

Tidslinje for implementering frem mod 2025 – proces/tidslinje

Tidslinjen ovenfor viser den forventede tidlinje for indførsel og organisering af udvidet producentansvar i Danmark.

Der er i 2019 og 2020 fremsat lovforslag (L112 – 2019-20 og L179 – 2020-21), hvorefter der er vedtaget lovændringer (Lov nr. 807 af 9. juni 2020 og Lov nr. 786 af 4. maj 2021), der etablerer de juridiske hjemler til implementeringen af det udvidede producentansvar. Inden implementeringen af det udvidede producentansvar skal der træffes en politisk beslutning om den nærmere udmøntning, som vil ske ved revision af bekendtgørelser.