Mærkning af plastiktype på emballage

Plastikemballage er typisk mærket med, hvilken plastiktype emballagen er lavet af.

Materialetyperne for plastik er angivet med en forkortelse og et nummer. Nummeret vil ofte fremgå i bunden af emballagen.

Emballage lavet af ét materiale

Tal- og forkortelsessystem for ikke-kompositmaterialer:

Materiale Forkortelse Tal
Polyethylen terephtalat  PET Trekantikon nr 1
Polyethylen med høj massefylde HDPE Trekantikon nr 2
Polyvinylchlorid  PVC Trekantikon nr 3
Polyethylen med lav massefylde LDPE Trekantikon nr 4
Polypropylen PP Trekantikon nr 5
Polystyren PS Trekantikon nr 6

Emballage lavet af forskellige materialer

En emballage kan bestå af flere forskellige materialer limet sammen lag på lag. Det kaldes kompositmaterialer. Ved forkortelse af kompositmaterialer skrives C plus forkortelsen for det fremherskende materiale. Forkortelsen skal skrives med store bogstaver. Eksempel: C/PAP.

Talsystem for kompositmaterialer:

Materialer Tal
Papir og pap/plast       81
Papir og plast/aluminium 82
Papir og pap/plast/aluminium 84
Papir og pap/plast/aluminium/blik 85
Plast/aluminium 90
Plast/blik 91
Plast/forskellige metaller 92
Glas/plast 95