Køb

En grøn og bæredygtig indkøbspolitik minimerer miljøbelastningen fra plastik og fremmer bæredygtig produktion.

Grønne og cirkulære indkøb

Princippet i cirkulære indkøb er at bevare ressourcerne i produkterne længst muligt ved at bruge dem flere gange. Det handler om at lukke ressourcekredsløbene ved for eksempel at genbruge og genanvende og ved at vedligeholde og reparere produkter. Det mindsker miljøbelastningen fra produkterne, uanset om de er af plastik eller andre materialer.

Når man stiller den type krav i indkøb og udbud af produkter og serviceydelser, kaldes det for cirkulære indkøb.

Det er også cirkulære indkøb, hvis man kræver, at leverandøren tager produkterne retur og sikrer, at de bliver genanvendt efter endt brug. Her handler det om at efterspørge og tænke i forretningsmodeller, der understøtter en cirkulær økonomi.

Tre gode råd til grønne plastikindkøb

  1. Afklar behovet
    Overvej, om produktet er nødvendigt. Kan behovet gentænkes, så plastikemballage eller engangsplastikprodukter kan undværes eller forbruget reduceres?
  2. Undersøg alternativer til produktet, og kend værdikæden
    Undersøg, om markedet kan levere mere bæredygtige alternativer til det ønskede produkt - og hvordan produktet skal bortskaffes i Danmark.
  3. Øg genbrug og genanvendelse gennem produktkrav
    Hvilke bæredygtighedskrav skal plastikemballagen og engangsplastikproduktet opfylde for at øge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialerne?

Læs mere om, hvad det vil sige at købe cirkulært ind, og hvordan du kan arbejde med cirkulære indkøb

Miljøstyrelsens indsatser for grønne indkøb

Miljøstyrelsen har tre store indsatser: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, Forum for Bæredygtige Indkøb og den Ansvarlige Indkøber.

Partnerskabet for offentlige grønne indkøb er et samarbejde for offentlige myndigheder, der ønsker at gøre en ekstra og fælles indsats for miljøet ved hjælp af indkøb.

Læs mere om Partnerskabet på www.gronneindkob.dk

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat i oktober 2010 med det formål at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder. Det sker bl.a. gennem nyhedsbreve, konferencer, gå-hjem-møder og meget andet.

Forummet er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb, og medlemskab er gratis.

Læs mere om Forum for Bæredygtige Indkøb på ansvarligeindkob.dk

På portalen Den Ansvarlige Indkøber kan du finde grønne indkøbskriterier og miljøvejledninger. Her får du viden om, hvilke konkrete miljø-, sociale- og etiske krav du som professionel indkøber kan stille til forskellige indkøbskategorier samt gode råd til ansvarlige indkøb.

De konkrete kriterier på siden tager afsæt i EU's grønne indkøbskriterier samt nationale vejledninger. På portalen findes f.eks. kriterier og forslag til tekst, som kan kopieres direkte ind i udbudsmaterialet.

Se mere på portalens hjemmeside csr-indkob.dk

Læs mere om Miljøstyrelsens indsatser inden for grønne indkøb

Læs mere om regeringens strategi for offentlige indkøb ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”, hvor der blandt andet igangsættes et arbejde med at stille forslag til obligatoriske krav eller kvalitetskriterier til engangsprodukter og emballage.

Modtag nyheder om plastik