Lav plan for mindre forbrug af plastik ved events

Se, hvordan andre arbejder med at mindske forbruget af plastik ved events.

Cases

I Aarhus kommune har man med en guide for bæredygtige konferencer og arrangementer fået indkøbt genanvendelige drikkedunke til frivillige og sejlende til VM Sejlsport og The Tall Ships Races, så der blev brugt færre engangsplastkrus. Samtidig blev emballage til mad genanvendt, og særligt udviklede skraldesække kunne bruges af de sejlende, mens de var ude på vand, så de kunne sortere deres affald korrekt til når de kom på land igen.

Link
Aarhus Kommunes guide til bæredygtige konferencer og arrangementer

I Gentofte Kommune er plastforbruget reduceret ved at få en privat virksomhed til at levere, hente og vaske genanvendelige krus i stedet for engangsplastkrus. Dette blev både brugt til kommunens bæredygtige DHL-stafet og den frivillige, borgerdrevede Re-pairCafé Gentofte. Ved DHL blev en mere præventiv indsats (i stedet for en substituerende indsats) også anvendt, idet løbere ikke fik startnumre udleveret i plastpose, og de blev bedt om at tage egen drikkedunk med til stafetten.

Mål, proces, resultat
I forb. med DHL valgte Gentofte Kommune at informere løberne på forhånd, og der blev sparet mere end 250 plastposer og 1000 plastflasker ved de præventive indsatser.

Med udgangspunkt i en prioriteret rækkefølge for at mindske plastik, ”Refuse, Re-duce, Reuse, Replace, Recycle, Remind” opfordrer den internationale olympiske komité i samarbejde med UN Environment Programme alle stakeholders i forbindelse med OL i 2020 at reducere plastik til de mange sportsarrangementer. Gennem en række cases gives der inspiration til, hvordan stakeholders kan være med til at ar-rangere sport events ved at nedbringe produktion og forbrug samt forurening med plastik.

Mål, proces, resultat
Med målet om at reducere produceret og indkøbt plastik samt bruge mere bæredyg-tige engangsprodukter og sortere mere for, at engangsplastik ikke havner i miljøet; har den olympiske komité i samarbejde med UN Environment lavet handlingsplaner og ”kryds-af lister” til publikum, arrangører, indkøbere samt atleter med konkrete ind-satser og handlinger. De har arbejdet på denne strategi siden 2015, hvoraf plastik er én af de fem indsatsområder for den samlede bæredygtighedsstrategi for OL i 2020.

Link
Rapport

 

I 2017 afholdte Informa Exhibitions, the U.S. Green Building Council (USGBC), and ArchitectureBoston Expo (ABX) verdens største konference og udstilling dedikeret til bæredygtige bygninger. Der var i alt 24.000 besøgende i Boston, Massachusetts.

Deltagere
Før ankomst blev deltagerne bedt om at erklære deres bæredygtighedsmål ved regi-strering til eventet. Her blev de blev bedt om at vælge mellem forskellige bæredygtig-hedsmål for deres deltagelse, f.eks.:

  • Medbring egen genanvendelige flaske
  • Nyd værtsbyen og sænk Carbon-aftryk ved at gå til og fra hotel/ bruge offentlig trans-port/samkørsel
  • Ansvarlig affaldshåndtering ved at benytte genbrugs- og kompostmuligheder på hotel og konferencecenter

Under arrangementet placerede Informa Exhibitions desuden en Sustainability Hub i hovedlobbyen. Hub’en var interaktiv, med en stor magnetvæg, hvor deltagere kunne erklære deres bæredygtighedsmål for konferencen.

Stande og leverandører
Det var et krav, at alle stande og leverandører skulle aflevere en ”Vendor Sustainability Plan”-dokumentation under planlægningsprocessen. For standene var der desuden en lang række obligatoriske retningslinjer, såsom at nyt materiale til at understøtte standenes struktur af 100% genanvendeligt, og som indeholdte minimum 25% genanvendt materiale.

Frivillige
USGBC Massachusetts Chapter & Host Committee hjalp til med at udvikle trænings-materiale til de frivillige vedrørende korrekt håndtering af affald. De frivillige hjalp derefter udstillere og deltagere med affaldshåndtering under eventet.

Mål, proces, resultat
Greenbuild/ABX har en målsætning om at være det mest bæredygtige arrangement af sin slags. I 2017 deltog Greenbuild/ABX i det første pilotprojekt for TRUE Zero Waste event certification, hvor de blev tildelt platinniveau. I alt opnåede de 90,5% afledning af affald i 2017.

Link
Greenbuild indsamler oplysninger om bl.a. forurening, energiforbrug, affald m.m. i forbindelse med. eventet. Oplysningerne er efterfølgende udgivet i en bæredygtighedsrapport.

Læs hele Greenbuild/ABX 2017 Sustainability rapporten

reCIRCLE BOX er et initiativ af et Schweizisk firma ved samme navn, som arbejder med reducering af plastik vha. pant. Initiativet er ikke specifikt koblet op på events, men ideen bag kan alligevel tjene som inspiration.

reCIRCLE BOX er en pantordning, hvor kunder der bestiller take-away i bokse betaler 10 CHF (svarende til 68,5 DKK) i pant. Kunderne kan efterfølgende returnere boksen til en hvilken som helst takeaway-partner og få pantpenge tilbage, eller de kan vælge at få en ny boks. Boksen rengøres af takeaway-stedet.

Mål, proces, resultat
Der er 1000 takeaway-partner på nuværende tidspunkt.

Link
recircle.ch

Den engelske Premier League-fodboldklub West Ham United har meddelt, at London Stadium vil køre en kampagne, der opmuntrer fans til at drikke fra genanvendelige plastkopper på hjemmekampe resten af sæsonen.

Mål, proces, resultat
Kampagnen er designet til at øge opmærksomheden på miljøproblemer forårsaget af plastforbrug og inspirere tilhængere til at reducere deres brug af engangsplastik i hverdagen. Som en del af initiativet serveres således alle fadøl i genanvendelige plastkopper uden ekstra omkostninger. Fans opfordres til at aflevere deres genan-vendelige plastisk ølglas på grønne indsamlingssteder på London Stadium. Hundrede indsamlingssteder vil være placeret på stadium med dedikerede samlere til rådighed for at sikre, at alle kopper indsamles igen.

West Ham siger, at resultaterne af forsøget vil blive gennemgået i slutningen af sæsonen, inden der træffes en beslutning om en permanent ordning.

Link
Læs mere om tiltagene

Glastonbury music festival i England stiller en genanvendelig, 100% rustfrit stål, vandflaske til rådighed for besøgende, og sørger desuden for, at der er mange vandposter på festivalen til genopfyldning af flaskerne.

Link
Læs mere om Glastonbury og andre festivaler på bloggen med titlen ”Sådan gør du dit event bæredygtigt med syv eksempler”

The Raw Foundation har i samarbejde med Kambe Events udgivet ”The Making Waves Guide”, som er en gratis online guide til plastikfri festivaler og events. Guiden indeholder bl.a. facts om plastik, information om plastik på festivaler, en ”action plan”-tjekliste, inspiration fra casestudies og gode tips.

Eksempel 1:
Event-bar-udbyderen Refresh West, der stod for at lave et system for genanvendelige kopper til ”Love Saves The Day” festival. Deltagere betalte £1 (ca. 8,5 DKK) for deres første kop, og byttede derefter deres brugte kopper for rene gennem resten af eventet. Deltagerne blev informeret om initiativet gennem skilte og via medarbejderne i baren, som var blevet oplært i systemet inden festivalen. Dette forhindrede brugen af flere tusinde engangskopper.

Eksempel 2:
Arrangørerne af festivalen ”Fire in the Mountain” forbød madboderne at bruge engangsservice. Festivalen indkøbte i stedet service af porcelæn, som madboderne frit kunne benytte. Madboderne blev påkrævet at hyre en ekstra medarbejder til at vaske op. Medarbejderens løn ville være dækket af de penge, som madboden sparede på ikke at indkøbe indgangsservice.

Festivalen sparede penge og tid på den mindre mængde affaldshåndtering.

Link:
Raw Foundations guide til plastikfrie festivaler og events

Deltagere på Shambala festival skulle betale £2 (ca. 19 kr.) for en genbrugstallerken eller -skål, som efterfølgende skulle afleveres til vask, hvorefter de fik deres depositum tilbage.

Mål, proces, resultat
Målet er at bevise, at der ved dette system kan undgås brug af op til 10.000 engangs-tallerkener, hvilket svarer til ca. 1 tons affald.

Link
Læs mere om pilotprojektet online i Standoutmagazine

Modtag nyheder om plastik

Vælg behov: