Guide til mindre plastik fra events og arrangementer

Events genererer mange former for plastikaffald.
Denne guide giver dig ideer til, hvordan jeres næste event kan mindske mængden af plastikaffald og sikre bedre genanvendelse.

Plastikaffald fra events er f.eks. cigaretskod, telte og andet campingudstyr, fødevarer og drikkevareemballager som f.eks. ølkrus, engangsbestik og tallerkener. Vi har samlet ideer og erfaringer fra andre events til hvordan man kan:

 • reducere mængden af plastikaffald
 • sikre bedre sortering af plastikaffald og dermed bedre genanvendelse 

Forslagene kommer fra rapporten "Inspirationskatalog til events og arrangementer - Hvordan bruger vi plastik bedre?". 

Vælg dit behov:

 

Find inspiration i tjeklister og gode råd til bedre affaldshåndtering, mindre plastikforbrug og mere genbrug og genanvendelse:

 • Definer konkrete mål for, hvordan affaldsmængder kan reduceres, genbruges og genanvendes, samt hvordan der skal sorteres.
 • Udarbejd en affaldsplan, som viser hvilke fraktioner, der skal sorteres efter, og hvordan mængderne skal dokumenteres
 • Vælg løsninger, hvor affaldsbranchen kan tilbyde materialegenanvendelse
 • Aftal tidspunkter for afhentning eller tømning af containerne under og efter et arrangement
 • Noter de omtrentlige affaldsmængder, som tømmes undervejs, og kontroller fakturaen bagefter
 • Noter, om affaldsbøtterne tømmes ofte nok, og om sorteringssystemet fungerer
 • Lav skriftlige affaldsrutiner, som beskriver løsningen i forhold til udstyr og logistik
 • Lav en plan for oplæring af ansatte og frivillige
 • God interaktiv information og kommunikation til alle ansatte, frivillige og publikum
 • Brug mærkning af alt udstyr og alle sorteringsstationer med fx. let genkendelige piktogrammer og flag – for at lette forståelse af sorteringen og synlighed af området
 • Sæt skilte op, der gør opmærksom på sortering: Tak fordi du sorterer
 • Aftaler med affaldsselskaber – kræver opfølgning
 • Benyt frivillige til indsamling og sortering
 • Pantordninger
 • Brug ikke sugerør
 • Brug bægere, som kan bruges flere gange til drikkeservering i stedet for engangsbægere
 • Vurder, om publikum kan medtage deres egen kop og få rabat på drikke ved servering ved arrangementet
 • Hav tilgængelige vandhaner til påfyldning af egne flasker eller flergangs- og multiuse-bægere
 • Stil krav til leverandøren, som leverer mad, om mindst mulig emballage
 • Forsøg så vidt muligt at lave aftaler med leverandører om en returordning, ved at de tager sig af emballage ved levering
 • Tænk kort transport. Bestil mad fra lokale leverandører, da disse ofte også tilbyder mad i mindre emballage
 • Undgå småemballage af mad, byt disse med større emballage eller pakninger. Eksempel: Små mælkekartoner kan byttes ud med en stor mælkekarton osv.
 • Tilrettelæg servering af mad, så der ikke behøves bestik/service
 • Benyt ikke engangsbestik, -glas og -fade, som er lavet af plastik
 • Gå bort fra engangsbrug og over til flergangsbrug

Brug ikke:

 • indretningsmaterialer af plastik
 • balloner med og uden helium
 • konfetti af plastik. Lav eventuelt selv konfetti af blade eller andet organisk materiale eller køb papirskonfetti
 • plastikstrimler, der findes alternativer, som er lavet af naturmateriale
 • spærrebånd af plastik

Modtag nyheder om plastik

Forsiden af katalog