Guides til virksomheder og offentlig

Samarbejder

Den Europæiske Plastikpagt

Den Europæiske plastikpagt samler førende virksomheder og regeringer for at fremskynde overgangen til en europæisk cirkulær plastøkonomi.

Affald og genanvendelse

Krav om genanvendelse af plastik

I fremtiden skal der genanvendes meget mere plastik - og producenterne får ansvar for at det sker

Håndter virksomhedens plastikaffald

Virksomheder skal sortere egnet affald til genanvendelse. Få hjælp til sorteringen her.

Affaldshierarkiet guider til miljørigtig håndtering af plastik

Brug affaldshierarkiet, og opnå det bedste miljømæssige resultat, når I skal håndtere plastikaffald.

Genanvendelse

Følg plastikkens vej fra affald til genanvendelse som råvare i nye produkter.

Mærkning

Miljø- og kvalitetsmærker

Du kan som producent få miljømærket dit produkt, hvis det er miljøvenligt.

Mærkning af plastiktype på emballage

Plastikemballage er typisk mærket med, hvilken plastiktype emballagen er produceret af.

Regler og retningslinjer

Nye retningslinjer for indsamling og sortering

Regler skal sikre, at vi genanvender mere plastik ved at sortere og indsamle mere ensartet

Det skal du vide om Engangsplastik-direktivet

Se, hvad det kan betyde for din virksomhed

Udvidet producentansvar

EU-medlemslandene indfører inden 2025 nye regler for udvidet producentansvar

Plastikprodukters miljøpåvirkning

Plastikprodukters miljøpåvirkning

Her får I viden og gode råd omkring plastikprodukter med mindre miljøpåvirkning.

Mikroplastik i landbrugsjord

Forskning om forekomsten af mikroplastik i slam

Indkøb

Køb

En grøn og bæredygtig indkøbspolitik minimerer miljøbelastningen fra plastik og fremmer bæredygtig produktion.