Sådan køber du ind plastikrigtigt

Som forbruger kan du handle miljøbevidst ved at vælge produkter, der indeholder genanvendt plastik. Du kan også forsøge at genbruge mere.

3 gode råd

 1. Genbrug mere
  I stedet for at smide dit ødelagte, slidte eller gamle plastikprodukt ud, kan du overveje, om det kan repareres, sælges eller gives til en genbrugsbutik. På den måde kan du selv eller en anden få glæde af produktet igen.
 2. Vælg produkter, som indeholder genanvendt plastik
  Ved at gå efter miljømærkede produkter, mindsker du miljøbelastningen.
  Læs om mærkning af plastikprodukter
 3. Husk at sortere plastik til genanvendelse
  Hvis dit plastikprodukt ikke kan repareres eller genbruges, kan du sortere det til genanvendelse.
  Læs guide til at sortere plastikaffald

Produktvalg

Når du som forbruger vælger mellem et plastikprodukt og et produkt af et alternativt materiale, skal du være opmærksom på, at der er miljømæssige omkostninger forbundet med produktion af alle produkter, uanset materialer.

Eksempelvis er det miljømæssigt mere belastende at udvinde råaluminium til drikkevareemballage, end det er at producere plastik. Miljøbelastningen afhænger også af længden af brugsfasen og mulighed for genanvendelse efter endt brug.

Gode råd til at mindske miljøbelastningen

Du kan mindske miljøbelastningen fra plastik – og fra andre produkter – ved at træffe bevidste valg, når du køber, bruger og kasserer plastikprodukter.

Se vores gode råd til forskellige typer produkter her.

Genbrug din plastikbærepose fra supermarkedet mange gange i stedet for at købe en ny hver gang. Når den begynder at være for slidt, kan du bruge den som skraldepose.

Plastik vs. tekstil

DTU gennemførte i 2017 en livscyklusanalyse for Miljøstyrelsen, der viste at der kan være en miljømæssig gevinst ved at designe bæreposer bedre. Det kan f.eks. være optimering af volumen ift. bæreevne. Endvidere vil øget fokus på genbrug af bæreposer, hvad enten de er af plastik eller tekstil, mindske miljøpåvirkninger fra produktion og bortskaffelse.

Rapport: LCA for indkøbsposer

Du kan nedsætte din affaldsmængde, hvis du lægger dine madrester i en tætlukket fødevarebeholder, der kan genbruges igen og igen i stedet for i en frysepose.

Tag en drikkedunk med i stedet for at købe vand på flaske. En drikkedunk er egnet til at blive vasket og genbrugt.

Hvis du gerne vil minimere mængden af plastikaffald, kan du tage din egen genbrugs termokop med, når du køber en kop kaffe, f.eks. på en tankstation.

Papkrus er beklædt indvendigt med plastiktypen polyethylen, PE. Hvis papkopper ender sammen med komposteringsaffald eller i naturen, vil pappet blive nedbrudt, mens plastikken vil ende som mikroplast, som dermed forurener omgivelserne.

I EU er mikroplastik forbudt i hårprodukter, make-up og skrubbecremer. Som forbruger skal man være opmærksom på, at gamle produkter eller produkter købt uden for EU kan indeholde mikroplastik.

Plastik findes bl.a. i regntøj, fleecetrøjer og nylonstrømper. Vælg tøj i naturmaterialer, hvis du gerne vil undgå at udlede mikroplastik fra dit tøj.

Hver gang vi vasker tøj med plastik, udledes der mikrofibre fra tøjet. Mikrofibrene hører i kategorien mikroplastik. I Danmark fanger vores rensningsanlæg dog 99,7 % af al mikroplastik, der skyldes ud.

Cigaretskodder er lavet af plastik. De er den type affald, som stykvis oftest findes på strandene.

Hvis du som ryger gerne vil undgå at sprede plastik, så smid dit skod i et askebæger. Det sparer samtidig penge til oprydning og reducerer spredning af giftstoffer fra cigaretskodder i naturen.

Fyrværkeri indeholder oftest plastik. Tit handler det om små plastikskiver, mærkater og i nogle tilfælde beholderen til krudtet. Vi spreder derfor en stor mængde mikroplast nytårsaften.

På nuværende tidspunkt er det svært at finde fyrværkeri uden plastik. Du kan begrænse spredningen ved at begrænse brugen af fyrværkeri og ved kun at fyre fyrværkeri af i tilladte perioder.

Konfettirør indeholder ofte store mængder af glimmer, som tit er fremstillet af plastik.

Du kan undgå spredning af plastik fra konfettirør ved kun at bruge konfettirør indendørs, hvor det lettere kan opsamles og smides ud. Husk dog at tjekke, at det er lavet til indendørs brug.

Krav til markedsføring af plastikprodukter

Efter markedsføringsloven må virksomheder ikke anvende urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af produkter af plastik eller andre materialer.

Virksomhederne må heller ikke handle i strid med god markedsføringsskik.

Hensigten er, at forbrugerne skal kunne stole på de oplysninger, som virksomhederne giver om produkter.

Læs mere om krav til markedsføring hos Forbrugerombudsmanden

Der er forskel på genbrug og genanvendelse

Genbrug

Hvis f.eks. et elektronikprodukt, som ofte indeholder plastik, fortsat er funktionelt, kan det genbruges og dermed forlænge produktets levetid.

Der skelnes mellem forberedelse til genbrug og direkte genbrug. Der er tale om direkte genbrug, når produkter sælges eller gives videre uden først at have været indsamlet som affald. Produkter til direkte genbrug må håndteres af alle, mens affald, der skal gøres klar til genbrug, skal håndteres af virksomheden selv eller af en affaldsbehandler.

Genanvendelse

Hvis du sorterer dit plastikaffald fra og afleverer det f.eks. på den kommunale genbrugsstation, bliver det indsamlet til genanvendelse. Genanvendelse er, når plastikken afsættes til produktion af nye produkter.