Mikroplastik

Nogle plastikprodukter kan i brugsfasen belaste miljøet ved udledning af mikroplastik.

Mikroplastik

Mikroplastik er plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter (½ centimeter) i diameter. Den årlige mikroplastikudledning til miljøet i Danmark er beregnet til 5.500-13.900 ton.

  • Primær mikroplastik
    Når mikroplastik produceres og tilsættes produkter bevidst, f.eks. maling eller kosmetiske produkter som skrubbecreme.
  • Sekundær mikroplastik
    Når mikroplastikken er slidt af større plastikstykker.

Primær mikroplastik udgør ca. 1 % af den samlede mængde mikroplastik, der udledes til vandmiljøet. 99 % kommer således fra mikroplastik, der er slidt af større plastikstykker.

Miljøstyrelsen har udført en teoretisk kortlægning af kilderne til mikroplastik, og den viser, at de største kilder til mikroplastik er slid fra:

Figur der viser hvor mikroplastik kommer fra

Gode råd til at mindske miljøbelastningen

Du kan mindske miljøbelastningen fra mikroplast – og fra andre produkter – ved at træffe bevidste valg, når du køber, bruger og kasserer plastikprodukter.

Se vores gode råd til forskellige typer produkter her.

Genbrug din plastikbærepose fra supermarkedet mange gange i stedet for at købe en ny hver gang. Når den begynder at være for slidt, kan du bruge den som skraldepose.

Plastik vs. tekstil

DTU gennemførte i 2017 en livscyklusanalyse for Miljøstyrelsen der viste at der kan være en miljømæssig gevinst ved at designe bæreposer bedre. Det kan f.eks. være optimering af volumen ift. bæreevne. Endvidere vil øget fokus på genbrug af bæreposer, hvad enten de er af plastik eller tekstil, mindske miljøpåvirkninger fra produktion og bortskaffelse.

Rapport: LCA for indkøbsposer

Hvis du gerne vil minimere mængden af plastikaffald, kan du tage din egen genanvendelige termokop med, når du købe en kop kaffe.

Papkrus er beklædt indvendigt med plastiktypen polyethylen, PE. Hvis papkopper ender sammen med komposteringsaffald, vil pappet blive nedbrudt, mens plastikken vil ende som mikroplast, som dermed forurener komposten.

En del hårprodukter, make-up og skrubbecreme på det danske marked indeholder mikroplast.

Plastik findes bl.a. i regntøj, fleecetrøjer og nylonstrømper. Hvis du vil undgå plastik i tøj, skal du se efter akryl, polyamid, polyester og nylon.

Hver gang vi vasker tøj med plastik, udledes der microfibre fra tøjet. Microfibrene hører i kategorien mikroplast. I Danmark fanger vores rensningsanlæg dog 99,7 % af al mikroplast, der skyldes ud.

Hvis du som ryger gerne vil undgå at sprede plastik, så smid dit skod i et askebæger. Det sparer samtidig penge til oprydning og reducerer spredning af giftstoffer fra cigaretskodder i naturen.

Cigaretskodder er lavet af plastik. De er den type affald, som stykvis oftest findes på strandene.

Fyrværkeri indeholder oftest plastik. Tit handler det om små plastikskiver, mærkater og i nogle tilfælde beholderen til krudtet. Vi spreder derfor en stor mængde mikroplast nytårsaften.

På nuværende tidspunkt er det svært at finde fyrværkeri uden plastik. Du kan begrænse spredningen ved at begrænse brugen af fyrværkeri og ved kun at fyre fyrværkeri af i tilladte perioder.

Du kan undgå spredning af plastik fra konfettirør ved kun at bruge konfettirør indendørs, hvor det lettere kan opsamles og smides ud. Husk dog at tjekke, at det er lavet til indendørs brug.

Konfettirør indeholder ofte store mængder af glimmer, som tit er fremstillet af plastik.

Modtag nyheder om plastik