Affald i bynær natur

Vil I begrænse mængden af henkastet plastik og andet affald fra blandt andet take away i byens parker, på havnefronter og så videre? Så kan I nu kvit og frit hente Miljøstyrelsens adfærds- og kommunikationsmateriale til kommuner.

Materialet, der har milde øjne på en solgul baggrund som gennemgående element, er udviklet for Miljøstyrelsen af Rambøll Management Consulting og bro kommunikation på baggrund af samarbejde med kommuner og analyser af borgeres adfærd i bynær natur fra 2020 og frem. Kommunikationsmaterialet er en del af kampagnen ’Tak for ingenting’, som Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet og Søværnskommandoen står bag.

Læs mere om den fælles kampagne.

Hvad består materialet af?

Kommunikationsmaterialet skal minde borgere om at smide deres take away-affald i skraldespanden. Noget, som langt de fleste faktisk også har en intention om, men som det kan være let at glemme.

Materialet til kommuner består af:

 1. Folie til skraldespande
 2. Små kvadratiske skilte til borde og bænke
 3. Kommunikationsmateriale

Derudover rummer materialet en række elementer til restauranter og andre leverandører af take away, som Miljøstyrelsen samarbejder med brancheorganisationen HORESTA om at udbrede. Mateiralet kan bestilles i redigerbar udgave (hvor f.eks. virksomhedslogo kan tilføjes) på takforingenting.ltbc.dk/. Samme materiale kan downloades i ikke-redigerbar udgave her på siden

Hvordan anvendes kampagnen?

Der er få og enkle skridt at gå gennem for kommuner, som ønsker at benytte kommunikationsmaterialet:

 1. Først skal der udvælges et eller flere bynære naturområder, fx parker, hvor materialet skal sættes op. 
 2. Dernæst skal der skabes overblik over antal og type af skraldespande samt borde og bænke i området. På den baggrund kan det besluttes, hvor mange skilte og hvor meget folie der skal produceres.
 3. Herefter kan materialet hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Materialet er i redigerbare versioner (InDesign), så kommunens logo evt. kan sættes på.     
 4. Kommunen kan herefter bestille tryk af materialet ved trykkeri efter eget valg og endelig sætte materialet op i det eller de udvalgte områder.
 5. Kommunikationsmateriale kan downloades og anvendes på hjemmeside og sociale medier

Download

Kommunikationsmateriale til kommuner

Folier til skraldespande, borde og bænke

Guide til opsætning af kommunikationsmaterialet

Filer til plakater, stickers mv. til take-away leverandører

Kampagnematerialet er gratis at downloade og benytte. Der vil der være udgifter i forbindelse med tryk af materialet ved trykkeri. Det vil også kræve mandskabsressourcer at opsætte materialet.

Få de lokale take-away leverandører med!

Borgernes adfærd kan påvirkes gennem hele brugerrejsen, fra borgerne køber take away, og til de smider emballagen i skraldespanden i kommunens bynære natur. Derfor er der også udviklet en række elementer til take away-leverandører som led i kommunikationsindsatsen - eksempelvis bordkort, badges, plakater og stickers.

Kontakt de lokale take away-leverandører i din kommune og giv dem en opfordring til at gå med i en fælles indsats for at mindske mængden af henkastet affald - henvis til denne side, hvor take away-leverandører kan bestille materialer: takforingenting.ltbc.dk/.

Take away-leverandørerne kan også hente materialet gratis ved Miljøstyrelsen, dog ikke i redigerbare versioner

Konceptet bag "Tak for ingenting..."

Du kan læse mere om de indsigter, der ligger til grund for kampagnen herunder

Miljøstyrelsens koncept har fokus på take away-affald og brugere af take away. For at skabe et balanceret billede af adfærden, inkluderes stedet hvor affaldet henkastes, gennem samarbejde med 11 kommuner og take away-leverandører. Dette samarbejde er vigtigt, fordi kommunerne og take away-leverandørerne kan kommunikere indsatsen til borgerne og forbrugerne de steder hvor de er. Disse såkaldte kontaktpunkter udgør en samlet brugerrejse.

Konceptet bygger på den grundlæggende indsigt, at de fleste ikke mener, at det er okay at smide affald i naturen. Alligevel sker det.

For at finde ud af hvad det er, der ligger til grund for, at folk smider affald, er Miljøstyrelsens koncept udviklet på baggrund af videns- og dataindsamling fra forskellige kilder, på forskellige lokationer og ved brug af forskellige metoder. Er det fx uopmærksomhed der er barrieren? Besvær? Eller en såkaldt moralsk frakobling hvor man retfærdiggør at smide affald i naturen, fordi andre har ansvaret for at rydde op, fx driftsmedarbejderen i kommunen?

For at få svar på disse spørgsmål, er der udført:

 • Desk-research (litteraturstudie)
 • Observationsstudier (walk alongs med driftsmedarbejdere)
 • Ekspertinterviews med CSR-ansvarlige i take away-branchen
 • Spørgeskemaundersøgelse med 2.200 respondenter

De forskellige metoder er udvalgt for, at kunne give et mere nuanceret svar på årsager til, at der bliver smidt affald og for at kunne ændre på adfærden.

Indsigterne fra videns- og dataindsamlingen har skabt grundlag for, at Miljøstyrelsen bl.a. har udviklet en folie til skraldespande med en gul grundfarve, der lyser op i tusmørket, og anvender "øjne der beskuer"-grebet.

Forklaringen på de milde, beskuende øjne skal findes i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 40 % ud af ca. 2.200 respondenterne svarede, at de foretrak positiv kommunikation i form af glade øjne, frem for fx afskrækkende kommunikation (vredt ansigt og døde fugle). Samtidig indikerer den adfærdsvidenskabelige litteratur, at øjne der beskuer påvirker anti-social adfærd som eksempelvis det at henkaste affald.

Farven på folien er valgt ud fra, at resultaterne fra samme spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 70 % af respondenterne svarede, at de foretrak gul frem for rød og grøn.

Materialerne til brug for kampagnen vil blive gjort tilgængelige her på Plastikviden.dk efter lancering af indsatsen i 2022.

Du kan læse mere om andres erfaringer med adfærdsdesign i kampagner om henkastet affald, i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 2126 kortlægning af kampagner.

Modtag nyheder om plastik