Miljø- og kvalitetsmærker til plastikprodukter

Plastikprodukter kan blive miljømærket med Svanemærket eller Blomsten. En række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres.

Du kan som producent få miljømærket dit produkt, hvis de overholder kravene.

Svanen og Blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Kravene til de miljømærkede produkter er baseret på hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Miljømærket indeholder både miljøkrav og kvalitetskrav til produktet.

Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten.

Du kan søge om at få licens til at mærke dit produkt med det nordiske miljømærke Svanemærket eller Blomsten, hvis der er et kriterie for den produktgruppe, dit produkt hører til.

Se, hvilke produktgrupper der kan miljømærkes

Læs mere om ansøgningsprocessen

CE-mærket

En række produkter og udstyr skal have et CE-mærke, før de må markedsføres, sælges og tages i brug i en række Europæiske lande. Mærket viser, at en vare lever op til visse standarder og krav.

CE-mærkning er fabrikantens eller importørens angivelse af, at et produkt overholder EU-lovgivningen.

EU-lovgivningen indeholder over 20 produktdirektiver og forordninger for produkter, der skal forsynes med CE-mærket. Lovgivningen er offentligt tilgængeligt på sitet for den Europæiske lovgivning.

Se, hvordan I får CE-mærket jeres produkt

Læs mere om CE-mærket hos Sikkerhedsstyrelsen

Glas og gaffel-symbol

Glas- og gaffelsymbolet betyder, at den ansvarlige virksomhed har vurderet, at indpakningen eller beholderen opfylder kravene til materialer med kontakt med mad. Anvendelsen af glas og gaffelsymbolet er frivilligt.

Nyhedsmail om plastik