Nye regler for sortering af plastikaffald

Vi skal genanvende mere plastik. For at gøre det nemmere for dig at sortere dit plastikaffald, er lovgivningen derfor blevet ændret, så du i højere grad møder de samme krav, hvad enten du er derhjemme, på arbejde eller i sommerhus.

Nye regler for plastikaffald skal sikre mere ensartet sortering og indsamling på tværs af landet.

Ordningerne for indsamling af plastikaffald har hidtil varieret meget i de forskellige kommuner, og det betyder også, at det vil være forskelligt, hvor store ændringer du som borger kommer til at opleve.

Sort plastik må komme i spanden

Måske vil du skulle justere dine vaner, når du sorterer plastikaffald. Eksempelvis lægger de nye sorteringskriterier op til, at farven for plastikaffaldet ikke har betydning for, om affaldet skal i spanden med plastikaffald. I nogle kommuner har retningslinjerne ellers hidtil været, at sort plastik skulle smides ud med restaffaldet.

Hård og blød plastik skal sammen

Også i forhold til indsamlingen vil borgerne opleve implementeringen af de nye regler og retningslinjer forskelligt.

Måske vil du opleve, at din ordning for plastikaffald erstattes af en ny. Eksempelvis er det ikke alle kommuner, som hidtil har indsamlet både hård og blød plastik fra husholdningerne, men det vil det blive fremover.

Indsamling af mad- og drikkekartoner

Du kan også opleve, at nye ordninger for andre typer affald påvirker, hvordan du skal sortere plastik. Eksempelvis gør affaldsbekendtgørelsen det muligt fremover at indsamle plastik sammen med mad- og drikkekartoner med henblik på en efterfølgende sortering.

Kommunerne kan også vælge at indsamle plastik, mad- og drikkekartoner og metal i samme beholder, eksempelvis for at minimere antallet af beholdere på matriklen ved parcelhuse.

Nye regler for sortering af plastikaffald
Piktogram for plastikaffald

Fælles piktogrammer hjælper dig

Du kan altså også fremover opleve lidt variation i, hvilke fraktioner som må blive indsamlet i samme beholder på tværs af boligtyper og kommuner. Men du får hjælp af de fælles piktogrammer, som viser, hvilken type affald en beholder er til, og som fremover skal bruges på affaldsbeholdere i hele landet.

Miljøstyrelsen har udarbejdet to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald.

> Læs mere om de nye regler for sortering og indsamling og find vejledninger

Modtag nyheder om plastik

Hvornår sker det?

Kommunerne skal som udgangspunkt sørge for, at der er etableret ordninger for indsamling af husholdningsaffald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav senest d. 1. juli 2021. Nogle borgere vil dog opleve, at der først ændres på de velkendte ordninger på et senere tidspunkt.

Det kan skyldes, at kommunen har søgt dispensation fra denne frist. Sådan en dispensation kan maksimalt gives til den 31. december 2022.

Fristen, for at erhverv skal sortere husholdningslignende affald efter samme retningslinjer som borgerne, er også først d. 31. december 2022.

Kommuner, der i dag indsamler metal, glas og hård plastik i samme ordning, skal udfase denne ordning senest d. 1. januar 2025. Derfor kan borgere i kommuner med denne ordning opleve ændringer i deres indsamlingsordninger frem mod starten af 2025.